Thông tin bộ nhớ hệ thống cho® sản phẩm Intel® NUC NUC11PHKi7C, NUC11PHKi7CAA

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000058148

13/01/2021

Yêu cầu về bộ nhớ

  • Hỗ trợ hai DIMS DDR4 SO 1,2V
  • 2666/3200 MHz
  • Không có phụ, không ECC
  • Một mặt hoặc hai mặt
  • Bộ nhớ tối đa: 64 GB

Xem thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho Intel® NUC của bạn để biết thông tin và yêu cầu đầy đủ về bộ nhớ hệ thống.

Tìm các mô đun bộ nhớ tương thích trên Intel® Product Compatibility Tool để:

Chủ đề liên quan
Khắc phục sự cố bộ nhớ trên các Sản® Intel NUC