Bắt đầu với Intel® phần tử điện toán NUC 11 CM11EB

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000058123

30/08/2021

Dưới đây là danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng Các yếu tố điện toán Intel® NUC 11EBv716W, CM11EBi716W, CM11EBv58W, CM11EBi58W, CM11EBi38W và CM11EBC4W:

 • Tìm thông tin kỹ thuật về Intel® phần tử điện toán NUC 11 CM11EB trong thông số kỹ thuật của sản phẩm.
 • Để tìm các thiết bị ngoại vi đã được kiểm tra tương thích, hãy kiểm tra Intel® Product Compatibility Tool. Xem bảng dưới đây để biết liên kết.
 • Tải xuống và cài đặt phiên bản BIOS mới nhất. Xem bảng dưới đây để biết các liên kết đến bản tải xuống bios.
 • Cài đặt trình điều khiển thiết bị mới nhất từ Trung tâm Tải xuống (xem bảng dưới đây) để:
  • Chipset
  • Intel® Management Engine
  • Đồ họa
  • Wireless
  • Bluetooth®—bắt buộc nếu bạn sử dụng thiết bị Bluetooth
  • I/O nối tiếp—bắt buộc nếu bạn sử dụng bộ điều khiển máy chủ I2C, SPI, UART hoặc GPIO
 • Cài đặt hệ điều hành:
 • Tìm hiểu cách cập nhật BIOS.
 • Tìm các chứng nhận pháp lý.
 • Tìm hiểu về chế độ bảo hành giới hạn.
 • Xem Có gì trong hộp.
CM11EBv716WTrung tâm tải xuốngBIOSCông cụ tương thích
CM11EBi716WTrung tâm tải xuốngBIOSCông cụ tương thích
CM11EBv58WTrung tâm tải xuốngBIOSCông cụ tương thích
CM11EBi58WTrung tâm tải xuốngBIOSCông cụ tương thích
CM11EBi38WTrung tâm tải xuốngBIOSCông cụ tương thích
CM11EBC4WTrung tâm tải xuốngBIOSCông cụ tương thích