Thông tin bảo hành dành cho các sản phẩm bộ lưu trữ và Intel RAID

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000058121

03/12/2021

Điều khoản và điều kiện bảo hành

Tìm các điều khoản và điều kiện bảo hành cho các sản phẩm Intel RAID hoặc sản phẩm Bộ nhớ dưới Sản phẩm máy chủ.

 

Cách xác định số sê-ri và số bộ phận

Số sê-ri và số bộ phận (còn được gọi là PBA) là bắt buộc đối với yêu cầu bảo hành. Bạn có thể tìm thấy những con số này trên bộ điều khiển. Chọn hệ số dạng để xem các ví dụ:

Nhấp vào hoặc chủ đề để biết chi tiết:

Thẻ bổ trợ PCIe* (dòng RSxxx)

Vị trí của nhãn có thể khác nhau đối với mỗi kiểu máy. Trong ví dụ dưới đây:

 • Số sê-ri: STMD72900172
 • Số bộ phận: J40748-202

hình ảnh ví dụ

Mô-đun Mezzanine (dòng RMSxxx)

Vị trí của nhãn có thể khác nhau đối với mỗi kiểu máy. Trong ví dụ dưới đây:

 • Số sê-ri: DZJC43200050
 • Số bộ phận: H24094-203

hình ảnh ví dụ

Nếu Mô-đun Intel® RAID được cài đặt trong Bo mạch máy chủ Intel® hoặc Hệ thống máy chủ Intel® dựa trên chipset Intel® 62X trở lên, bạn cũng có thể xác định thông tin từ Bảng điều khiển Web BMC.

 1. Đăng nhập vào BMC Web Console.
 2. Điều hướng đến Hệ thống -> Thông tin FRUchọn Mô-đun SAS từ menu thả xuống.
  hình ảnh ví dụ

 

Kiểm tra phạm vi bảo hành và yêu cầu hỗ trợ bảo hành

 1. Mở trang hỗ trợ bảo hành.
 2. Chọn Sản phẩm Intel Khác cho Loại Sản phẩm.
 3. Nhập số sê-ri số bộ phận cho sản phẩm của bạn.

 

Chủ đề liên quan
Cần trợ giúp về Intel RAID?