Bắt đầu với Intel® NUC Kit NUC11PAQ, NUC11PAH và NUC11PAK

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000058068

27/08/2021

Dưới đây là danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng Bộ hiệu năng Intel® NUC 11 - NUC11PAQ, NUC11PAH và NUC11PAK:

 • Thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng để bắt đầu sử dụng Intel NUC của bạn. Xem bảng dưới đây để biết liên kết đến hướng dẫn sử dụng.
 • Nếu bạn muốn tìm các thiết bị ngoại vi đã được kiểm tra tương thích hoặc nâng cấp bộ nhớ cài đặt sẵn, hãy kiểm tra các thiết bị Intel® Product Compatibility Tool. Xem bảng dưới đây để biết liên kết Intel® Product Compatibility Tool.
 • Tải xuống và cài đặt phiên bản BIOS mới nhất. Xem bảng dưới đây để biết liên kết đến bios.
 • Cài đặt trình điều khiển thiết bị mới nhất từ Trung tâm Tải xuống (xem bảng dưới đây) cho:
  • Chipset
  • Đồ họa
  • Intel® Management Engine
  • Ethernet không dây và/hoặc Gigabit (tùy thuộc vào cách bạn kết nối)
  • Bluetooth®—bắt buộc nếu bạn sử dụng thiết bị Bluetooth
  • Cần có âm thanh nếu bạn sử dụng giắc cắm âm thanh 3,5mm
  • Thunderbolt
  • Hồng ngoại người tiêu dùng (CIR) —bắt buộc nếu bạn sử dụng điều khiển từ xa hồng ngoại
  • Đầu đọc thẻ—bắt buộc nếu bạn sử dụng thẻ SD để lưu trữ thêm
  • Intel® Rapid Storage Technology—bắt buộc nếu bạn định định cấu hình RAID
  • Intel® GNA gia tốc chấm điểm
NUC11PAHi7Hướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBIOSCông cụ tương thích
NUC11PAKi7Hướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBIOSCông cụ tương thích
NUC11PAHi5Hướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBIOSCông cụ tương thích
NUC11PAKi5Hướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBIOSCông cụ tương thích
NUC11PAHi3Hướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBIOSCông cụ tương thích
NUC11PAKi3Hướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBIOSCông cụ tương thích