Có gì trong hộp cho Intel® NUC Kit NUC11PAQ, NUC11PAH và NUC11PAK

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000058067

13/01/2021

Các hạng mục sau bao gồm trong hộp:

 • Intel® NUC Kit, với các thành phần sau đã được cài đặt:
  • Bộ xử lý Intel® CPU (được hàn 2 bên)
  • Mô-đun Intel® WiFi 6 AX200 (được hàn 2 bên dưới)
  • Hai ăng-ten không dây
  • Bảng cơ sở và bảng con gái I/O mặt trước
  • Bộ điều hợp nguồn 19V
  • Bộ kết nối nguồn phụ tương thích PCI Express (tùy chọn 2x3 và 2x4)
 • Dây nguồn dành riêng cho khu vực
 • Thiết bị quảng cáo tích hợp

Các vật phẩm sau đây không có trong hộp và phải được cung cấp riêng: