ID bài viết: 000058004 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 30/03/2023

Cách gỡ cài đặt trình điều khiển Intel® Performance Maximizer

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước để gỡ cài đặt Intel® Performance Maximizer

Mô tả

Cách gỡ cài đặt trình điều Intel® Performance Maximizer (Intel® PM)

Độ phân giải

Thực hiện theo các bước sau:

  1. Gỡ cài đặt Intel Performance Maximizer khỏi hệ thống của bạn: Sử dụng biểu tượng tìm kiếm nằm ở phía dưới bên trái. Nhập Thêm hoặc xóa chương trình.  Nhấp vào Intel Performance Maximizer của bạn và nhấp vào gỡ cài đặt.
  2. Mở Quản lý ổ đĩa. Right-click biểu tượng Windows và Chọn Quản lý ổ đĩa.
    • Bạn sẽ thấy phân vùng chính theo sau bởi không gian chưa được phân vùng.
    • Nhấp chuột phải vào phân vùng chính và chọn tùy chọn Ổ đĩa mở rộng. Bạn sẽ được hướng dẫn qua một trình hướng dẫn.
  3. Khởi động lại hệ thống của bạn.
Lưu ý

Bộ Intel® Performance Maximizer hỗ trợ Bộ xử lý Intel® Core™ 11 và 12. Không có kế hoạch hỗ trợ điều chỉnh ép xung tự động cho sản phẩm thế hệ tương lai bằng cách sử dụng Intel® Performance Maximizer mềm.

Thông tin bổ sung

Intel® Performance Maximizer sẽ ngưng sản xuất kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2023. Để có trải nghiệm ép xung thay thế, hãy khám Intel® Extreme Tuning Utility.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.