Bộ nhớ hệ thống dành cho Intel® NUC11TN

Tài liệu

Khả năng tương thích

000057979

14/01/2021

Yêu cầu về bộ nhớ

  • Hỗ trợ hai DIMS DDR4 SO 1,2V
  • 2133/2400/3200 MHz
  • Không có phụ, không ECC
  • Một mặt hoặc hai mặt
  • Bộ nhớ đề xuất tối thiểu: 4 GB
  • Bộ nhớ tối đa: 64 GB
  • Chỉ hỗ trợ công nghệ bộ nhớ 8 Gbit và 16 Gbit (mật độ SDRAM)
  • Phát hiện sự hiện diện hàng loạt (SPD)

Xem thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho Intel® NUC của bạn để biết các chi tiết và yêu cầu đầy đủ về bộ nhớ hệ thống.

Tìm các mô đun bộ nhớ tương thích trên Intel® Product Compatibility Tool.