ID bài viết: 000057865 Loại Nội Dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 20/07/2021

Cách xác định cổng Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) cho phép

Môi Trường

Thẻ bổ trợ PCIe* như thẻ Intel® RAID Controller hoặc thẻ Intel® Ethernet Controller

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước để xác định nên bật cổng Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Mô tả
  • Không biết nên bật Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) nào
  • Không thể phát hiện thấy một thẻ bổ trợ PCIe* như Intel® RAID Controller hoặc Intel® Ethernet Controller trong Trình quản lý thiết bị Windows* trên Intel® Server System với bật Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) (NVMe* RAID).
Độ phân giải

Bật Intel® VMD trên các cổng được kết nối với thiết bị lưu trữ NVMe*:

  • Các cổng OCuLink trên máy được kết nối với Mặt phẳng sau Có thể Hoán đổi Nóng (HSBP)
  • Các khe PCIe* trên mở rộng khe cắm có bộ chuyển mạch PCIe hoặc bộ gia công được kết nối với HSBP

Vô hiệu hóa Intel VMD tất cả các cổng khác. Nếu không, các khe PCIe tương ứng hoặc đầu nối OCuLink sẽ không hoạt động đúng chức năng cho việc sử dụng khác.

Ví dụ: Không thể Intel RAID Controller thể phát hiện được khi được cài đặt trong khe PCIe Intel VMD hoạt.

Bật/tắt trình điều Intel VMD khỏi Menu UEFI BIOS:

  • Nhấn F2 trong khi bật nguồn hệ thống.
  • Chọn -> cấu hình -> PCI nâng cao - Thiết bị quản lý âm lượng.

Tham khảo Thông số kỹ thuật sản phẩm của Intel Server Board hoặc Intel Server System của bạn để xác định Số cổng Riser/Slot hoặc OCuLink tương ứng và các thông tin chi tiết khác về số hiệu Intel VMD.

Ví dụ, nếu bộ chuyển mạch PCIe được cài đặt trên khe PCIe hàng đầu của khe mở rộng khe cắm ở giữa Gia đình Intel Server Board S2600WF, chỉ bật cổng VMD cho Mở rộng khe cắm #2 Khe cắm #1.

example image

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.