ID bài viết: 000057520 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 15/11/2021

Ứng dụng DirectX 12 không còn hoạt động trên ứng dụng Intel® Processor Graphics

Môi Trường

Windows® 10 xây dựng và bắt đầu với trình điều khiển đồ họa 15.40.44.5107

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Bài viết mô tả lý do tại sao các ứng dụng dựa trên DirectX 12 không còn hoạt động trên đồ họa Intel thế hệ thứ 4 (tên mã Haswell)

Mô tả

Bắt đầu với trình điều khiển 15.40.44. Các ứng dụng 5107 chạy độc quyền trên API DirectX* 12 không còn hoạt động với các Bộ điều khiển Đồ họa Intel sau:

  • Bộ xử lý Intel® Core™ thứ 4 với Đồ họa Intel® Iris™ Pro 5200
  • Bộ xử lý Intel® Core™ thứ 4 với Đồ họa Intel® Iris™ 5100
  • Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 4 với Đồ họa HD Intel® 5000/4600/4400/4200
  • Bộ xử lý Intel® Pentium® Celeron® với Đồ họa HD Intel® dựa trên nền tảng công nghệ Intel® Core™
Độ phân giải

Một lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn(SA-00315) trong Đồ họa Intel® có thể cho phép sự gia tăng đặc quyền trên bộ xử lý Intel® Core™ thứ 4.  Intel đã phát hành bản cập nhật phần mềm để giảm thiểu lỗ hổng tiềm năng này.  Để giảm thiểu lỗ hổng, các khả năng DirectX 12 đã không được so với.

Nếu bạn cần các ứng dụng DirectX 12 chạy trên đồ họa của bộ xử lý này, hãy hạ cấp trình điều khiển xuống phiên bản 15.40.42.5063 hoặc cũ hơn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.