TA-1157: bản Cập Nhật FW bảng điều khiển quản lý baseboard cho Intel® Server Board M10JNP2SB có thể không thành công khi sử dụng phương pháp trong băng từ các phiên bản FW 1,03 và cũ hơn

Tài liệu

Xử lý sự cố

000057154

21/07/2020

Ta-1157 (PDF)PDF icon
Bản Cập Nhật FW bảng điều khiển quản lý baseboard cho Intel® Server Board M10JNP2SB có thể không thành công khi sử dụng phương pháp trong băng từ các phiên bản FW 1,03 và cũ hơn.

Dung lượng: 88 KB
Ngày: ngày 2020 tháng 7

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.