Cách định cấu hình tính năng thông báo email với Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Giải pháp này đã được các khách hàng của chúng tôi xác minh trong việc khắc phục vấn đề liên quan đến các biến môi trường này

Xác nhận

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000057070

03/11/2020

Bạn đang nhìn thấy cái gì?

Không thể đặt cấu hình thông báo bằng email cảnh báo bằng Intel® VROC.


Môi trường:

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)


Cách khắc phục:

Intel® VROC hỗ trợ tính năng thông báo qua email, cho phép người dùng cấu hình nền tảng để gửi các email cảnh báo/thông báo cho mỗi hệ thống con của bộ lưu trữ được báo cáo bởi dịch vụ Giám sát Intel® VROC.

Ứng dụng người dùng Intel® VROC cung cấp giao diện để kích hoạt/vô hiệu hóa và cấu hình tính năng thông báo email. Bạn có thể chọn để nhận thông báo hệ thống lưu trữ qua email bằng cách cấu hình máy chủ và cài đặt email của bạn. Ngoài ra, bạn có thể chọn các loại thông báo sẽ được gửi đến cho bạn ngay sau khi chúng được báo cáo. Cài đặt mặc định trong ứng dụng người dùng bị vô hiệu hoá.

Lưu ý
 • Bạn phải đăng nhập với tư làm quản trị viên để định cấu hình cài đặt thư điện tử. Nếu bạn là người dùng tiêu chuẩn, tính năng này sẽ không khả dụng.
 • Cấu hình email phải được thực hiện trong giao diện Intel® VROC, chứ không phải trong PRE-OS/HII.
 • Thông tin bổ sung về tính năng thông báo email và/hoặc các chức năng khác của phần mềm Intel® VROC có thể được tìm thấy trong menu trợ giúp trong ứng dụng người dùng.
 • Nếu các bước dưới đây không hoạt động cho bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp hệ thống của bạn.

Kích hoạt thông báo bằng email

 1. Trong thanh menu, nhấp vào tùy chọn và sau đó nhấp vào email ở khung bên trái.
 2. Trong ngăn bên phải, chọn bật thông báo email.
 3. Chọn loại thông báo mà bạn muốn nhận.
 4. Cung cấp thông tin cấu hình cần thiết dựa trên bảng được cung cấp dưới đây.
 5. Bước đề xuất: nhấp vào gửi email kiểm tra để đảm bảo rằng thông tin cấu hình bạn đã nhập là chính xác.
 6. Sau khi thử nghiệm được báo cáo thành công trong hộp thoại kiểm tra cấu hình email , nhấp vào OK để đóng hộp thoại.
 7. Xác minh rằng một email kiểm tra đã được gửi đến địa chỉ email người nhận mà bạn đã cung cấp.
  • Nếu kiểm tra các báo cáo rằng không thể thiết lập kết nối Sever, tên máy chủ SMTP bạn đã nhập có thể không chính xác. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email của bạn để biết thêm thông tin.
 8. Nhấp vào áp dụng các thay đổi.

Cấu hình cài đặt email

TênMô tả
Máy chủ SMTPTên máy chủ mà bạn kết nối đến để gửi và nhận email. Nếu bạn không chắc chắn, nhà cung cấp dịch vụ email của bạn sẽ cung cấp cho bạn thông tin này.
PortSố cổng TCP được sử dụng để chuyển tiếp thư đi đến một máy chủ thư. Thông thường, cổng 25 được sử dụng cho các máy chủ SMTP.
Địa chỉ email người gửiĐịa chỉ email sẽ hiển thị trong trường từ của thông báo email của bạn.
Địa chỉ email người nhậnĐịa chỉ email mà thông báo sẽ được gửi đi. Bạn có thể cung cấp đến ba địa chỉ email, nhưng chỉ có một địa chỉ là bắt buộc.

Vô hiệu thông báo email

 1. Trong thanh menu, nhấp vào tuỳ chọn, và sau đó nhấp vào email trong ngăn bên trái.
 2. Bỏ chọn cho phép thông báo bằng email.
 3. Nhấp vào áp dụng các thay đổi. Lưu ý rằng các cài đặt cấu hình đã nhập trước đây sẽ được giữ lại, nhưng đã chuyển sang màu xám. Nếu bạn quyết định bật lại thông báo qua email, bạn sẽ có thể sử dụng thông tin đó hoặc cập nhật thông tin đó.

Gây ra & thông tin thêm:

Tất cả các bài đăng và sử dụng nội dung trên trang web này đều tuân theo các điều khoản sử dụng của Intel.com.