ID bài viết: 000057070 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 08/07/2021

Cách định cấu hình tính năng thông báo email Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Môi Trường

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Windows_10, WindowsServer2016Family, windows7, windows81, windows8, windowsserver2003, windowsserver2008, windowsserver2008r2, windowsserver2012family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Hướng dẫn cấu hình tính năng thông báo email trong Intel® VROC.

Mô tả

Không thể định cấu hình thông báo cảnh báo email Intel® VROC.

Độ phân giải

Intel® VROC hỗ trợ tính năng thông báo email cho phép người dùng định cấu hình nền tảng để gửi email cảnh báo/thông báo cho từng hệ thống con lưu trữ được dịch vụ giám sát Intel® VROC báo cáo.

Ứng Intel® VROC dụng người dùng cung cấp giao diện cho phép/vô hiệu hóa và định cấu hình tính năng thông báo email. Bạn có thể chọn nhận thông báo hệ thống lưu trữ qua email bằng cách định cấu hình cài đặt máy chủ và email của mình. Ngoài ra, bạn có thể chọn các loại thông báo sẽ được gửi đến bạn ngay khi chúng được báo cáo. Cài đặt mặc định trong ứng dụng người dùng đã bị tắt.

Lưu ý
 • Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên để cấu hình cài đặt email. Nếu bạn là người dùng tiêu chuẩn, tính năng này sẽ không khả dụng.
 • Cấu hình email phải được thực hiện Intel® VROC GUI, không trong PRE-OS/HII.
 • Thông tin bổ sung về tính năng thông báo email và/hoặc các khả năng khác của phần mềm Intel® VROC có thể được tìm thấy trong menu trợ giúp trong ứng dụng người dùng.
 • Nếu các bước dưới đây không hiệu quả với bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp hệ thống của bạn.

Bật thông báo email

 1. Trong thanh menu, nhấp vào Tùy chọn nhấp vào Email trong bảng bên trái.
 2. Trong bảng bên phải, chọn Bật thông báo email.
 3. Chọn các loại thông báo bạn muốn nhận.
 4. Cung cấp thông tin cấu hình bắt buộc dựa trên bảng dưới đây.
 5. Bước được đề xuất: Nhấp vào Gửi email kiểm tra để đảm bảo thông tin cấu hình bạn đã nhập là chính xác.
 6. Khi bài kiểm tra được báo cáo là thành công trong hộp thoại Cấu hình email Kiểm tra, nhấp vào OK để đóng hộp thoại.
 7. Kiểm tra xem một email thử nghiệm đã được gửi đến địa chỉ email của người nhận mà bạn đã cung cấp.
  • Nếu thử nghiệm báo cáo rằng không thể thiết lập kết nối cắt đứt, tên máy chủ SMTP bạn đã nhập có thể không chính xác. Liên hệ với nhà cung cấp email của bạn để biết thêm thông tin.
 8. Nhấp vào Áp dụng Thay đổi.

Định cấu hình cài đặt email

TênMô tả
Máy chủ SMTPTên máy chủ bạn kết nối để gửi và nhận email. Nếu bạn không chắc chắn, nhà cung cấp email của bạn nên cung cấp cho bạn thông tin này.
PortSố cổng TCP được sử dụng để tiếp sức thư outlay đến máy chủ thư. Thông thường, cổng 25 được sử dụng cho máy chủ SMTP.
Địa chỉ email người gửiĐịa chỉ email sẽ hiển thị trong phần Từ trường thông báo email của bạn.
Địa chỉ email người nhậnĐịa chỉ email nơi thông báo sẽ được gửi đi. Bạn có thể cung cấp tối đa ba địa chỉ email, nhưng chỉ cần một địa chỉ là bắt buộc.

Vô hiệu hóa thông báo email

 1. Trong thanh menu, nhấp vào Tùy chọn, và nhấp vào Email trong bảng bên trái.
 2. Dese sạch Bật thông báo qua email.
 3. Nhấp vào Áp dụng Thay đổi. Lưu ý rằng các cài đặt cấu hình được nhập trước đó được giữ nguyên, nhưng có màu xám. Nếu bạn quyết định bật lại thông báo email, bạn sẽ có thể sử dụng thông tin đó hoặc cập nhật thông tin đó.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.