Mã lỗi 0xA0080029, 0xA008002C hoặc 0xA0090007-khi quản lý Intel® Optane™ bộ nhớ trên một hệ thống với nhiều người dùng

Giải pháp này đã được các khách hàng của chúng tôi xác minh trong việc khắc phục vấn đề liên quan đến các biến môi trường này

Xác nhận

Thông báo lỗi

000056933

03/09/2020

Bạn đang nhìn thấy cái gì?

Một trong các mã lỗi sau đây đã nhận được khi quản lý một thiết bị Intel® Optane™ bộ nhớ: 0Xa0080029, 0xA008002C, 0xA0090007


Cách khắc phục:

Người dùng khác có thể được đăng nhập và đang sử dụng ứng dụng bộ nhớ Intel Optane.  Ứng dụng chỉ có thể chạy một ví dụ mỗi hệ thống.

 

Xác nhận xem có người dùng khác trên hệ thống hay một trường hợp khác của ứng dụng có khả năng bộ nhớ Intel® Optane đang chạy và đóng nó không.

 

Nếu lỗi vẫn còn hoặc bất kỳ sự trợ giúp bổ sung nào là cần thiết, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ trong bộ nhớ và bộ lưu trữ.


Gây ra & thông tin thêm:

Thông tin trong bài viết này đã được khách hàng của chúng tôi sử dụng nhưng không được Intel thử nghiệm, sao chép đầy đủ hoặc được xác thực bởi Intel. Kết quả cá nhân có thể thay đổi. Tất cả các bài đăng và sử dụng nội dung trên Trang này đều tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng của trang web.