ID bài viết: 000056918 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 27/07/2021

Mã lỗi 0xA0010063, 0xA0010064, 0xA007000D, 0xA0070032 hoặc 0xA0040008 - Dữ liệu trên Mô-đun bộ Intel® Optane™

Môi Trường

windows1064bit

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Mô tả Mã lỗi 0xA0010063, 0xA0010064, 0xA007000D, 0xA0070032, 0xA0040008 và cách giải quyết vấn đề

Mô tả

Một trong các Mã lỗi sau đây đã được nhận khi quản lý thiết bị bộ nhớ Intel® Optane™: 0xA0010063, 0xA0010064, 0xA007000D, 0xA0070032, 0xA0040008.

Độ phân giải

Lỗi này xảy ra nếu có dữ liệu trên mô đun bộ nhớ, giao diện người dùng/ứng dụng không xóa trong quá trình kích hoạt.

 

Các bước để giải quyết:

Lưu ýSao lưu tất cả dữ liệu/tập tin trước khi tiếp tục các bước dưới đây.

 

Bước 1: Thực hiện định dạng cấp thấphoặc xóa an toàn trên mô đun bộ nhớ Intel Optane mục tiêu.
Bước 2: Cố gắng kích hoạt tăng tốc hệ thống trong ứng dụng.

 

Nếu lỗi vẫn chưa được giải quyết hoặc cần thêm bất kỳ trợ giúp nào, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ trong Bộ nhớ và Bộ lưu trữ.

Thông tin bổ sung

 

 

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.