Hướng dẫn sử dụng phần mềm dành cho Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (Intel® ESRT2)

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000056809

02/10/2020

Hướng dẫn sử dụng Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (PDF) PDF icon
Hướng dẫn sử dụng Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (Intel® ESRT2) Mô tả:

  • Các tính năng
  • Cách định cấu hình ổ đĩa RAID bằng tiện ích cấu hình Intel ESRT2 (dành cho BIOS kế thừa) và tiện ích cấu hình cơ sở hạ tầng giao diện con người (đối với UEFI)

Kích thước: 3,1 MB
Ngày: ngày 2020 tháng 10
Xem xét lại: 1,1

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

Lưu ýIntel® Embedded Server RAID Technology 2 (Intel® ESRT2) chỉ được hỗ trợ khi sử dụng chế độ khởi động UEFI dành cho dòng Bo mạch máy chủ Intel mạch/BP/St.

 

Các chủ đề liên quan
Tải xuống mới nhất Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3
Hỗ trợ bảng phân vùng GUID trong Intel® ESRT2
Hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm Intel RAID/bộ lưu trữ khác
Bạn cần trợ giúp về Intel RAID?