Các tài nguyên tự hỗ trợ cho các sản phẩm sáng tạo & nhà sản xuất

Tài liệu

Xử lý sự cố

000056806

05/06/2020

Thông tin sản phẩm: Intel đã ngừng sản xuất bo mạch phát triển Intel® Galileo, mô-đun điện toán Intel® Edison và bộ công cụ dành cho nhà phát triển, Intel® Curie™ mô-đun, bao gồm Arduino 101 * (nhãn hiệu Genuino 101 * ở một số quốc gia) và Intel® Joule™ mô-đun điện toán và bộ công cụ dành cho nhà phát triển. Intel sẽ lưu trữ tài nguyên trực tuyến của mình và duy trì khả năng cung cấp cho cộng đồng® các nhà sản xuất của Intel cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2020. Các tệp được cấp phép theo giấy phép nguồn mở sẽ tiếp tục được cung cấp thường có trong mã nguồn và nhị phân trên GitHub *.

Tài nguyên trợ giúp tự: tìm tài nguyên tự hỗ trợ có sẵn như đã nêu tại đây.