Tài nguyên tự trợ giúp cho nhà sản xuất & sản phẩm cải tiến

Tài liệu

Xử lý sự cố

000056806

27/10/2022

Thông tin sản phẩm: Intel đã ngừng cung cấp bo mạch phát triển Intel® Galileo, bộ phát triển và mô-đun điện toán Intel® Edison, mô-đun Intel® Curie™, bao gồm Arduino 101* (genuino 101* có thương hiệu ở một số quốc gia) và bộ phát triển và mô-đun máy tính Intel® Joule™. Intel sẽ lưu trữ các tài nguyên trực tuyến của mình và duy trì tính khả dụng cho cộng đồng Intel® Makers cho đến ngày 15 tháng 6 năm 2020. Các tệp được cấp phép theo giấy phép nguồn mở sẽ tiếp tục khả dụng ở dạng nhị phân và mã nguồn trên GitHub*.

Tài nguyên Tự trợ giúp: tìm các tài nguyên tự trợ giúp có sẵn như được quy định tại đây.