Bộ phận Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA) phát hiện những thành phần nào?

Tài liệu

Xác định sản phẩm của tôi

000056718

17/08/2021

Lưu ýMặc dù Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA) có thể phát hiện và cung cấp nâng cấp cho nhiều trình điều khiển và phần mềm có sẵn trên Trung tâm Tải xuống , bạn có thể có một sản phẩm Intel không được công cụ này hỗ trợ. Trước khi bạn sử Intel® DSA, hãy tham khảo trang này để đảm bảo rằng sản phẩm của bạn tương thích với các Intel® DSA.

Trình điều khiển đồ họa

Tiện ích này phát hiện bộ điều khiển đồ® Intel tích hợp cho máy tính để bàn và máy tính xách tay. Bạn cũng có thể xác định theo cách thủ công Bộ điều khiển Đồ họa Intel của mình.

Nếu bạn có một thiết bị Internet sử dụng Bộ gia tốc Truyền thông Đồ® Intel® 500, hãy vào Trung tâm Tải xuống dành cho trình điều khiển.

Đối với tất cả các bộ điều khiển đồ họa khác, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính của bạn hoặc nơi mua để được hỗ trợ trình điều khiển.

Kết nối mạng không dây

Tiện ích phát hiện các Sản phẩm ® Chủ động Intel .

Nó không phát hiện các sản phẩm ngừng sản xuất. Liên hệ với nhà sản xuất máy tính của bạn hoặc nơi mua hàng để được hỗ trợ.

Kết nối mạng có dây

Tiện ích này phát hiện các Bộ điều hợp Intel® Ethernet bổ trợ và Intel® Desktop Boards các kết nối mạng tích hợp được mua thông qua nhà bán lẻ.

Intel bán thẻ mạng có dây cho các nhà sản xuất máy tính những người có thể tùy chỉnh trình điều khiển. Các trình điều khiển này chỉ được nhà sản xuất máy tính hỗ trợ.

Chipset INF

Lưu ýTrừ khi bạn đang cài đặt hệ điều hành, bạn không cần cài đặt trình điều Intel® Chipset Device Software.

Tìm hiểu về các ứng dụng Intel® Chipset Software Installation Utility

NuC và Intel® NUC Intel® Compute Stick

Bạn có thể sử dụng tiện ích này để cập nhật tất cả trình điều khiển trên Intel® NUC và Intel® Compute Stick. Nếu bạn muốn có trình điều khiển mới nhất cho các sản phẩm này từ máy tính khác, bạn có thể sử dụng tính năng Tìm kiếm theo cách thủ công.

SSD Intel®

Tiện ích này phát hiện các bản cập nhật Intel® Rapid Storage Technology mềm mới và SSD Client Intel® (phần mềm và chương trình cơ sở liên quan).

Chủ đề liên quan
Intel® Driver & Support Assistant thường gặp