Có gì mới trong bản phát hành Intel® Driver & Support Assistant mới nhất

Tài liệu

Xác định sản phẩm của tôi

000056693

28/03/2024

Phát hành bản cập nhật

Phiên bản Cập nhật
24.1.13
 • Các bản cập nhật mới hiện có sẵn trong vòng 1 giờ (trước đây là 24 giờ)
 • Sửa lỗi và cải tiến chung
23.4.39
 • Sửa lỗi và cải tiến chung
23.3.25
 • Sửa lỗi và cải tiến chung
 • Hỗ trợ cài đặt im lặng
 • Hỗ trợ thiết bị USB Composite
 • Đã xóa hỗ trợ cho một số ngôn ngữ
23.2.17
 • Sửa lỗi và cải tiến chung
 • Tính năng chọn tham gia để tự động tải xuống trình cài đặt để cập nhật
23.1.9
 • Sửa lỗi và cải tiến chung
 • Hỗ trợ nâng cao cho các thiết bị Đồ họa Intel
 • Cải thiện giao diện người dùng và nhắn tin
 • Tính năng chọn tham gia cập nhật Beta
22.8.50
 • Sửa lỗi và cải tiến chung
 • 'Lịch sử cài đặt' mới hiển thị các bản cập nhật được cài đặt gần đây
22.7.44
 • Sửa lỗi và cải tiến chung
 • Cải thiện giao diện người dùng và nhắn tin
22.6.42
 • Sửa lỗi và cải tiến chung
22.6.39
 • Hỗ trợ nâng cao cho các thiết bị Đồ họa Intel
 • Cải thiện thông báo lỗi
 • Cải thiện độ tin cậy của tải xuống
 • Sửa lỗi và cải tiến chung
22.5.34
 • Sửa lỗi và cải tiến chung

Chủ đề liên quan
Hỏi đáp về Intel® Driver & Support Assistant