Có gì mới trong bản phát hành Intel® Driver & Support Assistant hành mới nhất

Tài liệu

Xác định sản phẩm của tôi

000056693

01/03/2023

Phát hành bản cập nhật

Phiên bảnCập nhật
23.1.9
 • Sửa lỗi chung và cải tiến
 • Hỗ trợ nâng cao cho các thiết bị Đồ họa Intel
 • Cải thiện giao diện người dùng và nhắn tin
 • Tính năng chọn tham gia các bản cập nhật Beta
22.8.50
 • Sửa lỗi chung và cải tiến
 • 'Lịch sử cài đặt' mới hiển thị các bản cập nhật đã cài đặt gần đây
22.7.44
 • Sửa lỗi chung và cải tiến
 • Cải thiện giao diện người dùng và nhắn tin
22.6.42
 • Sửa lỗi chung và cải tiến
22.6.39
 • Hỗ trợ nâng cao cho các thiết bị Đồ họa Intel
 • Cải thiện thông báo lỗi
 • Cải thiện độ tin cậy của các bản tải xuống
 • Sửa lỗi chung và cải tiến
22.5.34
 • Sửa lỗi chung và cải tiến
22.5.33
 • Cải tiến quy trình nâng cấp
22.4.26
 • Sửa lỗi chung và cải tiến
 • Cải thiện giao diện người dùng và nhắn tin
22.3.20
 • Sửa lỗi chung và cải tiến
 • Cải thiện giao diện người dùng và nhắn tin
22.2.14
 • Cải tiến quy trình nâng cấp
 • Hỗ trợ nâng cao cho ngôn ngữ hiển thị Windows và chuyển đổi ngôn ngữ
 • Hỗ trợ bổ sung cho các công cụ Intel® SSD vi chương trình mới nhất
 • Sửa lỗi chung và cải tiến

 

Chủ đề liên quan
Intel® Driver & Support Assistant thường gặp