Bắt đầu với Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC mềm - LAPQC71D

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000056662

11/11/2021

Dưới đây là danh sách kiểm tra để giúp bạn bắt đầu sử dụng máy chủ Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC - LAPQC71D

 • Thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng để bắt đầu sử dụng máy chủ Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel NUC.
 • Tìm bộ nhớ hệ thống đã thử nghiệm.
 • Tìm các thiết bị ngoại vi đã được thử nghiệm tương thích (ví dụ: bộ điều hợp, TV và hub).
 • Tải xuống và cài đặt phiên bản BIOS mới nhất. Tìm hiểu cách cập nhật BIOS.
 • Cài đặt hệ điều hành được hỗ trợ.
 • Cài đặt trình điều khiển thiết bị mới nhất từ Trung tâm tải xuống Cho:
  • Chipset
  • Động cơ Quản lý Intel®
  • Ethernet Không dây và/hoặc Gigabit (tùy thuộc vào cách bạn kết nối)
  • Đồ® Intel®
  • Đồ họa NVIDIA*
  • Intel® Smart Sound Technology
  • Intel® Serial IO
  • Hiệu ứng âm thanh Soundblaster* và EQ
  • Loại C
  • Âm thanh Realtek*
  • Thunderbolt cầu—bắt buộc đối với các Thunderbolt thiết bị
  • Bluetooth® cầu—bắt buộc nếu bạn sử dụng thiết bị Bluetooth
  • Bộ đọc thẻ SD — cần thiết nếu bạn sử dụng thẻ SD để lưu trữ thêm
  • Intel® Rapid Storage Technology cầu—bắt buộc nếu bạn định cấu hình RAID
 • Cài đặt các ứng dụng:
  • Trung tâm điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme LAPQC71A, LAPQC71B, LAPQC71C, LAPQC71D
  • Trình điều khiển nghiên cứu âm thanh cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme LAPQC71C & LAPQC71D
  Cài đặt các bản cập nhật chương trình cơ sở sau:
  • Công cụ cập nhật vi chương trình bộ điều khiển Thunderbolt™ 3 intel® NUC 9 Extreme, Bộ công cụ máy tính xách tay LAPQC71A, LAPQC71B, LAPQC71C, LAPQC71D
 • Đọc tài liệu quy định.
 • Tìm hiểu về Bảo hành có giới hạn.
 • Xem Có gì trong hộp.