Những điều cần biết trước khi tôi bắt đầu sử dụng Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA)

Tài liệu

Xác định sản phẩm của tôi

000056546

02/11/2020

Lưu ýTrong khi Intel® Driver hỗ trợ & Assistant (Intel® DSA) có thể phát hiện và cung cấp các bản nâng cấp cho nhiều trình điều khiển và phần mềm có sẵn trên Trung tâm tải xuống, bạn có thể có sản phẩm Intel mà công cụ này không được hỗ trợ. Trước khi bạn sử dụng Intel® DSA, Hãy tham khảo trang này để đảm bảo rằng sản phẩm của bạn tương thích với Intel® DSA.

Trợ lý hỗ trợ & Intel® Driver (Intel® DSA) là gì?

Trợ lý hỗ trợ & Intel® Driver (Intel® DSA):

  • Dễ dàng xác định trình điều khiển do Intel và các bên thứ ba cài đặt
  • Quét các bản Cập Nhật trình điều khiển và phần mềm Intel cũng như thông tin hệ thống và thiết bị
  • Cung cấp hỗ trợ tích hợp và liên kết đến thông tin hỗ trợ khác

Những điều cần biết

  • Không có khoản phí nào liên quan đến Intel® Driver & Support Assistant. Intel® DSA có sẵn để tạo thuận tiện cho bạn miễn phí.
  • Bạn có thể tải xuống ứng dụng từ trang trợ lý hỗ trợ &Amp; Intel® Driver.
  • Intel® DSA truy cập localhost trên các cổng 28385-28389. Nó cũng kết nối với www.intel.com, downloadcenter.intel.com và downloadmirror.intel.com, tất cả đều có trên cổng 443 (HTTPS).
  • Trợ lý hỗ trợ & Intel® Driver cung cấp cho tập hợp con các trình điều khiển và phần mềm có sẵn trên Trung tâm tải xuống. Xem danh sách các trình điều khiển và phần mềm được loại trừ.
  • Intel® Driver & Support Assistant hỗ trợ các phiên bản 32-bit và 64-bit của Windows 7 *, Windows 8 * và Windows 8,1 *, cũng như Windows® 10. Nếu hệ điều hành của bạn không được hỗ trợ, hãy truy cập Trung tâm tải xuống để tìm kiếm các trình điều khiển có sẵn.
    Lưu ýTrợ lý hỗ trợ & Intel® Driver nên hoạt động trên Windows Vista *, nhưng chúng tôi không thực hiện bất kỳ xác thực nào trên hệ điều hành đó.
Các chủ đề liên quan
Câu hỏi thường gặp về trợ lý hỗ trợ & Intel® Driver
Tôi đã chăm sóc các mục danh sách sản phẩm Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA) của tôi. Tôi cần làm gì khác để nhận thức được?
Có gì mới trong bản phát hành Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA) mới nhất
Trình điều khiển Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA) có những thành phần nào không?