Video cấu hình Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (Intel® ESRT2)

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000056523

19/04/2021

Intel Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (Intel® ESRT2) là một giải pháp RAID nhúng được hỗ trợ trên các Bảng máy® chủ Intel chọn lọc. Tham khảo Thông số Kỹ thuật Sản phẩm để kiểm tra xem ESRT2 có được hỗ trợ trên thiết bị số của Intel Server Board.

Xem video dưới đây để tìm hiểu cách định cấu hình và tạo mảng Intel ESRT2 RAID trong UEFI:

Lưu ýTrên Intel® Server Board và Intel® Server System S2600WF/ST/BP, ESRT2 chỉ được hỗ trợ ở chế độ khởi động UEFI và trên bộ điều khiển SATA (không hỗ trợ sSATA).

Để cài đặt hệ điều hành (OS) trên mảng ESRT2 RAID, bạn cần tải trình điều khiển ESRT2 trong quá trình cài đặt Hệ điều hành:

 

Chủ đề liên quan
Hướng dẫn sử dụng dành cho Intel® ESRT2
Định cấu hình Intel ESRT2 trên S2600WF/ST/BP