Bản vẽ cơ khí cho Bộ phận Intel® NUC

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000056410

15/02/2024

Nhấp vào hoặc chủ đề để biết chi tiết:

Bản vẽ phần tử Máy tính xách tay Intel® NUC

Để biết bản vẽ chi tiết của tản nhiệt quạt, hoặc các đầu nối bảng điều khiển phía trước và phía sau, hãy tải xuống các bản vẽ cơ học ở định dạng STEP bên dưới. Intel cung cấp các tài liệu này nguyên trạng, không có bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý.

Các yếu tố Bo mạch Intel® NUC Định dạng STEP
Phần tử máy tính xách tay Intel® NUC P14E CMCN1CC-STEP.ZIP