Danh sách Tương thích Hệ điều hành (HĐH) cho Sản phẩm Máy chủ Intel®

Tài liệu

Khả năng tương thích

000056408

19/09/2022

Bộ sưu tập Sản phẩm Máy chủ Intel® này cung cấp cho bạn tài liệu về khả năng tương thích của hệ điều hành (HĐH).

Để biết thêm thông tin về khả năng tương thích, vui lòng truy cập: Cấu hình Máy chủ & Công cụ Tương thích

Thế hệ nền tảngDòng sản phẩmLiên kết Hệ điều hành đã thử nghiệm
Intel® Server Board dòng D40AMPIntel® Server Board D40AMP
Intel® Server Board D40AMP1SB
mô-đun điện toán Hệ thống Máy chủ Intel D40AMP1MHCPAC
Intel® Server Board D40AMP - Tùy chọn Tương thích Máy chủ
Intel® Server Board dòng M20NTPIntel® Server Board M20NTP
Hệ thống Máy chủ Intel® M20NTP1UR304
Intel® Server Board M20NTP - Tùy chọn Tương thích Máy chủ
Intel® Server Board dòng D50TNP

Intel® Server Board dòng D50TNP

Hệ thống Máy chủ Intel® dòng D50TNP

Intel® Server Board D50TNP - Tùy chọn Tương thích Máy chủ
Intel® Server Board dòng M50CYP

Intel® Server Board dòng M50CYP

Hệ thống Máy chủ Intel® dòng M50CYP

Intel® Server Board M50CYP - Tùy chọn Tương thích Máy chủ
Intel® Server Board dòng S2600WF
 

Intel® Server Board dòng S2600WF

Hệ thống Máy chủ Intel® dòng R1000WF

Hệ thống Máy chủ Intel® dòng R2000WF

Intel® Server Board S2600WF - Tùy chọn Tương thích Máy chủ

Intel® Server Board dòng S2600BP

Intel® Server Board dòng S2600BP

Intel® Compute Module dòng HNS2600BP

Intel® Server Board S2600BP - Tùy chọn Tương thích Máy chủ
Hệ thống Máy chủ Intel® dòng S9200WKHệ thống Máy chủ Intel® dòng S9200WKCác hệ điều hành đã thử nghiệm
Intel® Server Board dòng M10JNPIntel® Server Board M10JNP2SBCác hệ điều hành đã thử nghiệm

Intel® Server Board dòng S2600ST

Intel® Server Board dòng S2600ST

Intel® Server Board S2600ST - M20MYP - Tùy chọn Tương thích Máy chủ
Intel® Server Board M20MYP HọHệ thống Máy chủ Intel® dòng M20MYPIntel® Server Board M20MYP - Tùy chọn Tương thích Máy chủ
Intel® Server Board dòng S2600WTIntel® Server Board S2600WTTS1R
Intel® Server Board S2600WTTR
Intel® Server Board S2600WT - Tùy chọn Tương thích Máy chủ
Intel® Server Board dòng S2600CWIntel® Server Board S2600CWTSR
Intel® Server Board S2600CWTR
Intel® Server Board S2600CW - Tùy chọn Tương thích Máy chủ
Intel® Server Board dòng S2600TPIntel® Compute Module dòng HNS2600TP
Intel® Server Board S2600TPNR
Intel® Compute Module HNS2600TPNR
Intel® Server Board S2600TP - Tùy chọn Tương thích Máy chủ
Intel® Server Board dòng S2600KPIntel® Compute Module HNS2600KP Family
Intel® Server Board S2600KPTR
Intel® Server Board S2600KPR
Intel® Server Board S2600KP - Tùy chọn Tương thích Máy chủ
Intel® Server Board dòng S1200SPIntel® Server Board S1200SPSR
Intel® Server Board S1200SPOR
Intel® Server Board S1200SP - Tùy chọn Tương thích Máy chủ