Bắt đầu với bộ Intel® NUC dành cho máy tính xách tay-LAPQC71A

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000056395

02/10/2020

Dưới đây là một danh sách kiểm tra để giúp bạn bắt đầu sử dụng bộ máy tính xách tay Intel® NUC của mình-LAPQC71A

 • Thực hiện theo hướng dẫn sử dụng để bắt đầu sử dụng bộ công cụ máy tính xách tay Intel nuc của bạn.
 • Tìm bộ nhớ hệ thống được thử nghiệm.
 • Tìm các thiết bị ngoại vi được thử nghiệm tương thích (ví dụ: bộ điều hợp, TV và Hub).
 • Tải xuống và cài đặt Phiên bản BIOS mới nhất. Tìm hiểu cách Cập Nhật BIOS.
 • Cài đặt hệ điều hành được hỗ trợ.
 • Cài đặt trình điều khiển thiết bị mới nhất từ Trung tâm tải xuống Cho:
  • Chipset
  • Động cơ Quản lý Intel®
  • Ethernet không dây và/hoặc Gigabit (tùy thuộc vào cách bạn kết nối)
  • Đồ họa Intel®
  • Đồ họa NVIDIA *
  • Intel® Smart Sound Technology
  • Intel® Serial IO
  • Hiệu ứng âm thanh SoundBlaster * và EQ
  • Gõ C
  • Âm thanh Realtek *
  • Thunderbolt — yêu cầu cho các thiết bị Thunderbolt
  • Yêu cầu® Bluetooth-nếu bạn sử dụng thiết bị Bluetooth
  • Cần có bộ đọc thẻ SD — cần thiết nếu bạn sử dụng thẻ SD để lưu trữ bổ sung
  • Intel® Rapid Storage Technology-cần thiết nếu bạn có kế hoạch để cấu hình RAID
 • Cài đặt các ứng dụng:
  • Trung tâm điều khiển cho Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits LAPQC71A, LAPQC71B, LAPQC71C, LAPQC71D
  • SoundBlaster cho Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits LAPQC71A & LAPQC71B
 • Cài đặt các bản Cập Nhật chương trình cơ sở sau:
  • Cập nhật phần mềm touchpad cho bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71A và LAPQC71B
  • Công cụ cập nhật phần mềm điều khiển Thunderbolt™ 3 cho Intel® NUC 9 Extreme bộ dụng cụ máy tính xách tay LAPQC71A, LAPQC71B, LAPQC71C, LAPQC71D
 • Đọc tài liệu quy định.
 • Tìm hiểu về bảo hành có giới hạn.
 • Xem nội dung là gì trong hộp.