Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Intel trong thời gian ứng phó toàn cầu với đại dịch COVID-19

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000056355

01/03/2021

Cam kết của Intel với khách hàng, nhân viên và cộng đồng luôn mạnh mẽ. Truy cập Intel Newsroom để tìm hiểu thêm về phản ứng của công ty chúng tôi đối với cuộc khủng khiểu COVID-19.

Các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật Hỗ trợ khách hàng của Intel vẫn hoạt động đầy đủ.

Một số dịch vụ bảo hành sản phẩm Hỗ trợ khách hàng của Intel hiện đang bị ảnh hưởng do các hạn chế của quốc gia; chi tiết trong số đó có thể được tìm thấy dưới đây. Địa lý không được liệt kê hiện không bị ảnh hưởng.

Nếu có thêm các hạn chế của chính phủ dành riêng cho quốc gia khác được áp dụng, khả năng xảy ra các tác động bổ sung khiến việc xử lý bảo hành và thời gian vận chuyển tăng lên. Chúng tôi đang tích cực theo dõi tình hình để điều chỉnh hoạt động ở đâu và/hoặc khi có thể và sẽ thông báo trực tiếp cho khách hàng bảo hành của chúng tôi khi biết được sự chậm trễ tiềm tàng.

Châu Á Thái Bình Dương
FijiCác hạn chế vận chuyển trên toàn quốc ảnh hưởng đến việc nhận và phân phối sản phẩm bảo hành. Dự kiến sẽ có độ trễ. Tổng thời gian ước tính để giao hàng có thể mất đến 7 ngày làm việc
Thuộc PhápHạn chế vận chuyển trên toàn quốc ảnh hưởng đến việc cung cấp sản phẩm bảo hành. Dự kiến sẽ có độ trễ. Tổng thời gian ước tính để giao hàng có thể mất đến 7 ngày làm việc.

Kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2020, việc đình chỉ dịch vụ tạm thời cho đến khi có thông báo khác ảnh hưởng đến việc nhận sản phẩm bảo hành.

LàoCác hạn chế vận chuyển trên toàn quốc ảnh hưởng đến việc nhận và phân phối sản phẩm bảo hành. Dự kiến sẽ có độ trễ. Tổng thời gian ước tính để giao hàng có thể mất đến 7 ngày làm việc.
Mông cổCác hạn chế vận chuyển trên toàn quốc ảnh hưởng đến việc nhận và phân phối sản phẩm bảo hành. Dự kiến sẽ có độ trễ. Tổng thời gian ước tính để giao hàng có thể mất đến 7 ngày làm việc.
SamoaCác hạn chế vận chuyển trên toàn quốc ảnh hưởng đến việc nhận và phân phối sản phẩm bảo hành. Dự kiến sẽ có độ trễ. Tổng thời gian ước tính để giao hàng có thể mất đến 7 ngày làm việc.
ÚcCác hạn chế vận chuyển trên toàn quốc ảnh hưởng đến việc nhận và phân phối sản phẩm bảo hành. Dự kiến sẽ có độ trễ. Tổng thời gian ước tính để giao hàng có thể mất đến 7 ngày làm việc.
New ZealandCác hạn chế vận chuyển trên toàn quốc ảnh hưởng đến việc nhận và phân phối sản phẩm bảo hành. Dự kiến sẽ có độ trễ. Tổng thời gian ước tính để giao hàng có thể mất đến 7 ngày làm việc.