Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của Intel trong các Hành động phản ứng của toàn cầu đối với COVID-19

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000056355

01/03/2021

Intel luôn duy trì cam kết của mình đối với khách hàng, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi. Truy cập Phòng tin tức Intel để tìm hiểu thêm về phản ứng của công ty chúng tôi đối với cuộc khủng hoảng COVID-19.

Hỗ trợ khách hàng của Intel dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật vẫn hoạt động đầy đủ.

Một số hỗ trợ khách hàng của Intel dịch vụ bảo hành sản phẩm hiện đang bị ảnh hưởng do các hạn chế của quốc gia; chi tiết có thể được tìm thấy bên dưới. Các khu vực địa lý không được liệt kê hiện không bị ảnh hưởng.

Nếu các hạn chế hơn nữa của chính phủ theo quốc gia cụ thể được áp dụng, sẽ có khả năng xảy ra các tác động bổ sung khiến thời gian xử lý bảo hành và vận chuyển lâu hơn. Chúng tôi đang tích cực theo dõi tình hình để điều chỉnh các hoạt động ở nơi và/hoặc khi có thể và sẽ thông báo trực tiếp với khách hàng bảo hành của chúng tôi khi biết được sự chậm trễ tiềm ẩn.

Châu Á Thái Bình Dương
Fiji Các hạn chế vận chuyển trên toàn quốc ảnh hưởng đến việc nhận và giao sản phẩm bảo hành. Sự chậm trễ dự kiến. Tổng thời gian ước tính để giao hàng có thể mất đến 7 ngày làm việc
Polynesia thuộc Pháp Các hạn chế vận chuyển trên toàn quốc ảnh hưởng đến việc phân phối sản phẩm bảo hành. Sự chậm trễ dự kiến. Tổng thời gian ước tính để giao hàng có thể mất đến 7 ngày làm việc.

Kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2020, Dịch vụ tạm ngừng cho đến khi có thông báo mới về việc nhận sản phẩm bảo hành.

Lào Các hạn chế vận chuyển trên toàn quốc ảnh hưởng đến việc nhận và giao sản phẩm bảo hành. Sự chậm trễ dự kiến. Tổng thời gian ước tính để giao hàng có thể mất đến 7 ngày làm việc.
Mông Cổ Các hạn chế vận chuyển trên toàn quốc ảnh hưởng đến việc nhận và giao sản phẩm bảo hành. Sự chậm trễ dự kiến. Tổng thời gian ước tính để giao hàng có thể mất đến 7 ngày làm việc.
Samoa Các hạn chế vận chuyển trên toàn quốc ảnh hưởng đến việc nhận và giao sản phẩm bảo hành. Sự chậm trễ dự kiến. Tổng thời gian ước tính để giao hàng có thể mất đến 7 ngày làm việc.
Úc Các hạn chế vận chuyển trên toàn quốc ảnh hưởng đến việc nhận và giao sản phẩm bảo hành. Sự chậm trễ dự kiến. Tổng thời gian ước tính để giao hàng có thể mất đến 7 ngày làm việc.
New Zealand Các hạn chế vận chuyển trên toàn quốc ảnh hưởng đến việc nhận và giao sản phẩm bảo hành. Sự chậm trễ dự kiến. Tổng thời gian ước tính để giao hàng có thể mất đến 7 ngày làm việc.