Xác định vị trí của Intel® NUC Laptop Kit

Tài liệu

Xác định sản phẩm của tôi

000056311

22/02/2021

Sử dụng trang này để xác định thông tin xác định trên tài khoản Intel® NUC Laptop Kit xử lý sự cố với Dịch vụ khách hàng.

Intel® NUC Laptop Kit số sê-ri và số SA (số phụ lassembly hoặc ID sản phẩm) có thể được tìm thấy trên nhãn ở dưới cùng của bảng Intel NUC Laptop Kit. Ngoài ra, số sê-ri và số AA, khác với số SA, có thể được tìm thấy trên bo mạch chủ. Xem các ví dụ dưới đây.

Một ví dụ về nhãn ở dưới cùng của Intel® NUC Laptop Kit

  1. Số sê-ri
  2. Số SA (ID sản phẩm cho toàn bộ hệ thống)

Cần có cả hai số sê-ri và số SA để đổi bảo hành.

Serial number and the SA number  

Một ví dụ về nhãn trên bo mạch Intel® NUC Laptop Kit chủ

  1. Số sê-ri
  2. Số AA (ID sản phẩm cho bảng mạch)

Sử dụng số SA hoặc AA của thiết bị của bạn để tìm model máy Intel NUC bằng cách tham khảo thông tin bên dưới.

Nhấp vào hoặc chủ đề để biết thêm chi tiết:

Bộ Intel® xách tay NUC 9 Extreme - LAPQC71A, LAPQC71B, LAPQC71C, LAPQC71D
Số SAMẫu Intel NUCLiên kết đến Trang hỗ trợLiên kết đến Thông số kỹ thuật
K54902-xxxBộ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71AHỗ trợN/a
K63034-xxx
K72369-xxx
K63054-xxx
K63037-xxx
K63064-xxx
K65768-xxx
K63040-xxx
Số AA
K54899-xxx
Số SABộ Máy® intel nuc 9 Extreme - LAPQC71BHỗ trợN/a
K54906-xxx
K63036-xxx
K72370-xxx
K63061-xxx
K63038-xxx
K63065-xxx
K63067-xxx
K65769-xxx
K63041-xxx
Số AA
J68197-xxx
Số SABộ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71CHỗ trợN/a
K91762-xxx
K91765-xxx
K94898-xxx
Số AA
K91759-xxx
Số AABộ Máy tính® Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71DHỗ trợN/a
K91761-xxx
K91763-xxx
K94897-xxx
Số SA
J91760-xxx

 

Bộcông® xách tay Intel NUC M15 - LAPBC510, LAPBC710
Số SAMẫu Intel NUCLiên kết đến Trang hỗ trợLiên kết đến Thông số kỹ thuật
M12936-xxxBộ® xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC510Hỗ trợKỹ thuật
M12934-xxx
M20657-xxx
Số AA
M13916-xxx
M12932-xxxBộ máy® xách tay Intel® NUC M15 - LAPBC710Hỗ trợKỹ thuật
M20659-xxx
Số AA
M13919-xxx