Bắt đầu với Intel® NUC8v7PN, NUC8v5PN, NUC8i3PN

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000055854

07/04/2021

Dưới đây là danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng máy tính mini Intel® NUC 8 Pro của mình. Tài liệu này chỉ áp dụng cho các sản phẩm NUC8v7PN, NUC8v5PN và NUC8i3PN.

Lưu ýNUC8v5PN và NUC8v7PN hỗ® vPro®.
 • Thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng để bắt đầu sử dụng Intel NUC của bạn. Xem bảng dưới đây để biết liên kết đến mẫu máy cụ thể của bạn.
 • Nếu bạn muốn nâng cấp bộ nhớ cài đặt sẵn, hãy kiểm tra trình điều khiển Intel Product Compatibility Tool các mô đun bộ nhớ được hỗ trợ. Xem bảng dưới đây để biết các liên kết cụ thể cho mẫu NUC của bạn.
  Lưu ýBạn cũng có thể sử dụng Intel Product Compatibility Tool để tìm các thiết bị ngoại vi đã được kiểm tra tương thích (ví dụ: SSD, bộ điều hợp, DVD và hub).
 • Cài đặt BIOS và trình điều khiển thiết bị mới nhất từ Trung tâm Tải xuống (xem bảng dưới đây). Trình điều khiển khả dụng bao gồm:
  • Chipset
  • Đồ họa
  • Intel® Management Engine
  • Ethernet không dây và/hoặc Gigabit (tùy thuộc vào cách bạn kết nối)
  • Bluetooth®—bắt buộc nếu bạn sử dụng thiết bị Bluetooth
  • Intel® Rapid Storage Technology—bắt buộc nếu bạn định định cấu hình RAID
 • Đọc tài liệu pháp lý.
 • Xem cách thiết lập Windows® 10 lần đầu tiên bạn khởi động Intel NUC.
 • Tìm hiểu cách cài đặt gói ngôn ngữ và bàn phím thay thế.
 • Tìm hiểu một số mẹo® Windows 10 hữu ích.
 • Tìm hiểu về Bảo hành Giới hạn.
 • Xem Có gì trong hộp.
NUC8v7PNHướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBiosCông cụ tương thích
NUC8v5PNHướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBiosCông cụ tương thích
NUC8i3PNHướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBiosCông cụ tương thích