Bộ nhớ hệ thống cho bộ Intel® NUC NUC8v7PN, NUC8v5PN và NUC8i3PN

Tài liệu

Khả năng tương thích

000055853

26/01/2021

Yêu cầu về bộ nhớ

  • Hỗ trợ hai DIMS DDR4 SO 1,2V
    • 1866/2133/2400 MHz
  • Hỗ trợ công nghệ bộ nhớ 4 GB, 8 GB và 16 GB (Mật độ SDRAM)
  • Không có phụ, không ECC
  • Một mặt hoặc hai mặt
  • Bộ nhớ đề xuất tối thiểu: 2 GB
  • Bộ nhớ tối đa: 64 GB
  • Phát hiện sự hiện diện hàng loạt (SPD)

Xem thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho Intel® NUC của bạn để biết các chi tiết và yêu cầu đầy đủ về bộ nhớ hệ thống.

Tìm các mô đun bộ nhớ tương thích trên Intel® Product Compatibility Tool để:

Chủ đề liên quan
Khắc phục sự cố bộ nhớ trên các Sản® Intel NUC