Có gì trong hộp cho các Bộ công cụ Intel® NUC NUC8v7PNK, NUC8v5PNK, NUC8i3PNK

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000055852

02/09/2021

Các vật phẩm sau đây có trong hộp cho tất cả các Bo mạch Intel® NUC/Bộ NUC8v7PN, NUC8v5PN và NUC8i3PN:

Sản phẩmMục
NUC8v7PN
 • Bo mạch Intel® NUC NUC8v7PNB, được hàn 2 Intel® Core™ i7-8655U
 • Mô-đun Intel® Wireless-AC vPro Băng tần kép 9560
 • Hai ăng-ten không dây
 • Khung VESA với bốn vít tường và hai vít khung
 • Áp phích tích hợp
 • Bộ đổi nguồn
  Lưu ýMột số mô hình có thể không bao gồm dây nguồn cụ thể của quốc gia. Xem bên dưới.
NUCv5PN
 • Bo mạch Intel® NUC NUC8v5PNB với bộ xử lý Intel® Core™ i5-8365U được hàn 8
 • Mô-đun Intel® Wireless-AC vPro Băng tần kép 9560
 • Hai ăng-ten không dây
 • Khung VESA với bốn vít tường và hai vít khung
 • Áp phích tích hợp
 • Bộ đổi nguồn
  Lưu ýMột số mô hình có thể không bao gồm dây nguồn cụ thể của quốc gia. Xem bên dưới.
NUC8i3PN
 • Bộ công cụ Intel® NUC NUC8i3PN với bộ xử lý Intel® Core™ i3-8145U được hàn 8145U
 • Mô-đun Intel® Wireless-AC băng tần kép không phải vPro 9560
 • Hai ăng-ten không dây
 • Khung VESA với bốn vít tường và hai vít khung
 • Áp phích tích hợp
 • Bộ đổi nguồn
  Lưu ýMột số mô hình có thể không bao gồm dây nguồn cụ thể của quốc gia. Xem bên dưới.

 

Bộ đổi nguồn với dây nguồn cụ thể khu vực

Mã sản phẩmDây nguồn1

BXNUC8v7PNK, BXNUC8v7PNH
BXNUC8v5PNK, BXNUC8v5PNH
BXNUC8i3PNK, BXNUC8i3PNH

Không có dây nguồn2
BXNUC8v5PNK1Dây nguồn Hoa Kỳ
BXNUC8v7PNH6
BXNUC8v5PNH6
Dây nguồn CN

1 (1) Để tìm hiểu thêm về loại dây nguồn và danh sách đầy đủ các quốc gia sử dụng từng loại, hãy xem trang web phích cắm IEC World.
2 Có thể mua dây nguồn AC riêng. Dây nguồn có sẵn tại nhiều trang Internet để sử dụng ở nhiều quốc gia. Đầu nối trên dây là loại C6 cắm vào bộ điều hợp nguồn loại C5. Loại ba phích cắm này còn được gọi là đầu nối cloverleaf.