Cách cài đặt Intel® Graphics Command Center

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000055840

07/02/2020

Intel® Graphics Command Center không còn được bao gồm trong gói trình cài đặt trình điều khiển với trình điều khiển đồ họa có cấu hình phần cứng (DCH) thuộc dòng Windows khai thác cá nhân. Tuy nhiên, nếu bạn cài đặt trình điều khiển DCH, Intel® Graphics Command Center sẽ tự động tải xuống và cài đặt từ Microsoft Store. Để biết thêm thông tin về trình điều khiển đồ họa DCH, xem câu hỏi thường gặp của chúng tôi.

Nếu Intel® Graphics Command Center không được tự động cài đặt, bạn có thể cài đặt theo cách thủ công bằng cách sử dụng thông tin sau.

Cài đặt Intel® Graphics Command Center

Các yêu cầu hệ thống tối thiểu đối với Intel® Graphics Command Center là:

  • các nền tảng Intel® Core™ thế hệ thứ 6 hoặc mới hơn
  • Windows® 10 phiên bản 1709 hoặc cao hơn
  • Phiên bản Windows® 10 DCH Intel® Graphics Driver 25.20.100.6618 hoặc mới hơn

Các bước để cài đặt:

  1. Mở URL dành cho ứng dụng Intel® Graphics Control Panel Microsoft Store hoặc tìm kiếm Trung tâm lệnh Intel Graphics Command Center bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm trong Microsoft Store.
  2. Nhấp vào nhận.
Lưu ýHệ thống phải có Intel® Graphics Driver được cài đặt để sử dụng Intel® Graphics Command Center. Nếu trình điều khiển không được cài đặt trên hệ thống của bạn, hãy tham khảo các hướng dẫn cài đặt này.

Tại sao Intel® Graphics Command Center bị xóa khỏi gói trình cài đặt trình điều khiển đồ họa?

Intel® Graphics Command Center đã bị xóa khỏi gói trình điều khiển để tuân thủ các yêu cầu về nền tảng Windows phổ biến (UWP) của Microsoft.

 

Các chủ đề liên quan
Các câu hỏi thường gặp về trình điều khiển Windows * DCH dành cho đồ họa Intel®
Cài đặt Intel® Graphics Driver trong Windows® 10 và Windows 8 */8.1 *
Intel® Graphics Command Center – những câu hỏi thường gặp (FAQ)
Cách cài đặt Intel® Graphics Control Panel