Cách cài đặt ứng dụng Intel® Graphics Command Center

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000055840

11/01/2022

Nếu trình điều khiển Intel® Graphics Command Center tự động được cài đặt bằng Intel Graphics, bạn có thể cài đặt thủ công trình điều khiển đó từ Microsoft Store* bằng thông tin bên dưới.

Trước khi tiếp tục: Xác nhận rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu hệ thống tối thiểu

 • Bạn có bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 6 trở lên.

  • Intel® Graphics Command Center trên Windows 11* yêu cầu bộ xử lý thế hệ thứ 8 trở lên.
 • Windows® 10 phiên bản 1709 hoặc cao hơn.
 • Windows 11* phiên bản 21H2 hoặc cao hơn.
 • Intel® Graphics Driver phiên bản 25.20.100.6618 hoặc mới hơn.
 • Kết nối Internet
Ghi chú

Nếu bạn không thể truy cập Microsoft Store trên Kênh phục vụ dài hạn Windows® 10 (LTSC), hãy tham khảo Intel® GCC trên Windows® 10 LTSC.

Phần cứng Intel® Graphics Command Center không được hỗ trợ trên Linux*.

Các bước để cài đặt

 1. Mở trang web Microsoft Store để tìm ứng dụng Intel® Graphics Command Center tìm kiếm tài liệu Intel® Graphics Command Center thanh tìm kiếm trong Microsoft Store. Nếu bạn không thể truy cập Microsoft Store vì bạn đang sử dụng máy tính doanh nghiệp, hãy liên hệ với quản trị viên mạng của bạn.

 2. Nhấp vào Nhận.
 3. Tùy thuộc vào trình duyệt của bạn, một thông báo bật lên có thể xuất hiện yêu cầu "Mở Microsoft Store?" Nhấp vào Mở Microsoft Store để khởi chạy ứng dụng Microsoft Store.
 4. Nhấp vào Nhận trong ứng dụng Microsoft Store để cài đặt ứng dụng Intel® Graphics Command Center.

Tại sao trình điều khiển Intel® Graphics Command Center bỏ khỏi gói trình cài đặt trình điều khiển đồ họa?

Phần mềm Intel® Graphics Command Center bao gồm gói trình điều khiển đồ họa để tuân thủ các yêu cầu của Nền tảng Windows Hợp nhất (UWP) của Microsoft.

 

Chủ đề liên quan
Ngừng cung cấp dịch Intel® Graphics Control Panel khỏi Microsoft* Store
Cách cài đặt trình điều Intel® Graphics Driver hành trong Windows® 10 & Windows 11*
Cách tìm thế hệ của bộ xử lý Intel® Core™ mềm
Phiên bản phần mềm của Intel® Graphics Driver là gì?
Intel® Graphics Command Center – Các câu hỏi thường gặp (FaQs)