Các hệ điều hành đã thử nghiệm dành cho Intel® Server Board M10JNP2SB

Tài liệu

Khả năng tương thích

000055761

03/12/2019

Bảng sau liệt kê các hệ điều hành đã hoàn thành và vượt qua thử nghiệm xác thực trên Intel® Server Board M10JNP2SB.

Hệ điều hànhLoại thử nghiệm
Trung tâm dữ liệu/tiêu chuẩn Microsoft Windows * 2019Khả năng tương thích và căng thẳng
Red Hat Enterprise Linux * 7,6Khả năng tương thích và căng thẳng
SUSE Linux Enterprise Server 15Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
CentOS * 7,5Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
CentOS * 7,6Cài đặt cơ bản và khả năng tương thích
Microsoft Windows * 2010Cài đặt cơ bản
Máy chủ Microsoft Windows * 2016Cài đặt cơ bản
Red Hat Enterprise Linux * 7,5Cài đặt cơ bản
Red Hat Enterprise Linux * 7,4Cài đặt cơ bản
CentOS * 7,4Cài đặt cơ bản

 

Ghi chú
Khả năng tương thích và căng thẳngIntel hỗ trợ bạn cho các vấn đề liên quan đến việc cài đặt hoặc chức năng của Intel® Server Board cho các hệ điều hành được liệt kê ở trên, bất kể các bộ điều hợp và thiết bị ngoại vi được kiểm tra dưới hệ điều hành.
Cài đặt cơ bản và khả năng tương thíchIntel cung cấp hỗ trợ và kiểm tra các trình điều khiển hệ điều hành sau cho một trong các bộ điều khiển tích hợp Intel® Server Board, khi nhà cung cấp bộ điều khiển cung cấp trình điều khiển theo yêu cầu.
Cài đặt cơ bảnIntel không cung cấp bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật nào cho các hệ điều hành mã nguồn mở được liệt kê ở trên. Nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề kỹ thuật hoặc khó khăn nào trong quá trình cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào bên trên, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng hệ điều hành nguồn mở tương ứng.