Intel® Core™ cập nhật bộ xử lý chuỗi X (BIOS)

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000055751

09/06/2022

Intel đã phát hành bản cập nhật vi mã cho các đối tác bo mạch chủ của chúng tôi về chức năng ép xung dựa trên điện áp trên bộ xử lý Intel® Core™ X-series mới của chúng tôi.

Sản phẩm bị ảnh hưởng

  • Intel® Core™ i9-10980XE
  • Intel® Core™ i9-10940X
  • Intel® Core™ i9-10920X
  • Intel® Core™ i9-10900X

Khuyến nghị

Nếu bạn có ý định ép xung, Intel khuyến nghị người dùng các sản phẩm bị ảnh hưởng hãy liên hệ với nhà sản xuất bo mạch chủ của họ để có được bản cập nhật vi mã mới nhất.

Để xác định phiên bản vi mã trên hệ thống của bạn, hãy làm theo các bước được cung cấp.

Tham khảo trang hỗ trợ của nhà sản xuất bo mạch chủ của bạn, một số trong số đó được liệt kê bên dưới, để xác định xem cần cập nhật vi mã (BIOS) hay không.

Các trang hỗ trợ của nhà sản xuất bo mạch chủ

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel.