Thông tin bộ xử lý cho các Phần® điện toán Intel® NUC

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000055735

13/01/2021

Các tài liệu thông tin bộ xử lý dưới đây liệt kê các thông số kỹ thuật và bảng dữ liệu cho các bộ xử lý được hàn chấm trên các Bộ xử lý điện toán Intel® NUC.

Mô hình Phần® Điện toán Intel®Thông tin bộ xử lý
Phần® Điện toán Intel® NUC 11CM11EBv716WIntel® Core™ i7-1185G7
CM11EBi716WIntel® Core™ i7-1165G7
CM11EBv58WIntel® Core™ i5-1145G7
CM11EBi58WIntel® Core™ i5-1135G7
CM11EBi38WIntel® Core™ i3-1115G4
CM11EBC4WIntel® Celeron® 6305
Bộ® điện toán Intel® NUC 8CM8v7CB8NIntel® Core™ i7-8665U
CM8i7CB8NIntel® Core™ i7-8565U
CM8v5CB8NIntel® Core™ i5-8365U
CM8i5CB8NIntel® Core™ i5-8265U
CM8i3CB4NIntel® Core™ i3-8145U
CM8PCB4RIntel® Pentium® Gold 5405U
CM8CCB4RIntel® Celeron® 4305U