Giải pháp nhiệt không chính xác đi kèm với sản phẩm bộ xử lý đóng hộp Intel® Xeon® E-2274G

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000055696

20/11/2019

Intel đã xác định rằng số lượng rất nhỏ của sản phẩm bộ xử lý đóng hộp Intel® Xeon® E-2274G (đặt hàng mã BX80684E2274G và MM # 999JMP) được vận chuyển với một giải pháp nhiệt không chính xác. Giải pháp này có thể ảnh hưởng đến hiệu năng hệ thống do điều chỉnh bộ xử lý.

Sự cố này chỉ áp dụng với sản phẩm bộ xử lý Intel Xeon E-2274G đóng hộp. Đây không phải là vấn đề với bản thân bộ xử lý. Điều này không ảnh hưởng đến các phiên bản khay của cùng một số bộ xử lý mà không bao gồm một giải pháp nhiệt.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và đang yêu cầu tất cả các khách hàng cuối cùng sử dụng sản phẩm bộ xử lý Intel Xeon E-2274G đóng hộp để liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Intel (ICS) để được hỗ trợ. Để liên hệ với ICS, hãy sử dụng một trong các tùy chọn liên hệ với chúng tôi được liệt kê cho bộ xử lý Intel® Xeon®.