Intel® Server Board hướng dẫn sử dụng M10JNP2SB

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000055607

04/01/2021

Hướng dẫn sử dụng (PDF) icon
Hướng dẫn sử dụng cung cấp cho bạn các thông tin sau cho tác vụ Intel® Server Board:

  • Tổng quan
  • Tính năng
  • Chức năng
  • Kiến trúc
  • Thông số kỹ thuật hỗ trợ
  • Hướng dẫn cài đặt linh kiện cần thiết


Dung lượng: 3,3 MB
Ngày: tháng 12 năm 2020
Phiên bản: 1.6

Lưu ý: Tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

 

Lưu ý

Có thể truy cập Bộ điều khiển Quản lý Baseboard Tích hợp (BMC) của Máy chủ Intel® theo các tiện ích tiêu chuẩn, ngoài kệ, nguồn mở hoặc mô phỏng thiết bị cuối. Một ví dụ là IPMIUtility cho phép truy cập vào thông tin trạng thái cảm biến và kiểm soát điện năng. Khách hàng sở hữu rủi ro khi sử dụng các tiện ích nguồn mở. Intel không kiểm soát các tiện ích này và không thể đảm bảo bất kỳ sửa chữa nào với các tiện ích này.

 

Chủ đề liên quan
Intel® Server Boards và Nền tảng máy® Intel®: Hướng dẫn quản lý máy chủ
Thông báo chung từ các Nhà quảng bá giao diện quản lý nền tảng thông minh (IPMI)
Tài nguyên kỹ thuật IPMI