Hướng dẫn sử dụng dành cho Intel RAID sản phẩm lưu trữ

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000055582

07/07/2021

Tìm hướng dẫn sử dụng cho bộ điều hợp Intel RAID/Sản phẩm lưu trữ của bạn bên dưới.

  • Hướng dẫn sử dụng phần cứng: Tổng quan về sản phẩm, thông số kỹ thuật và hướng dẫn cài đặt phần cứng
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm: Cài đặt phần mềm, hướng dẫn cấu hình RAID

Intel® RAID Controller dụng phần mềm MegaRAID (MR) / MegaRAID Entry (iMR)

Tên sản phẩmHướng dẫn sử dụng phần cứngHướng dẫn sử dụng phần mềm
Intel® RAID Adapter RS3P4TF160FXemXem
Intel® RAID Adapter RS3P4MF088F
Intel® RAID Module RMSP3AD160FXem
Intel® RAID Module RMSP3CD080F
Intel® RAID Module RMSP3HD080E
Intel® RAID Adapter RSP3TD160FXem
Intel® RAID Adapter RSP3DD080F
Intel® RAID Adapter RSP3MD088F
Intel® RAID Adapter RSP3WD080E
Mô-đun RAID® tích hợp của Intel RMS3AC160Xem
Mô-đun RAID® tích hợp của Intel RMS3CC080Xem
Mô-đun RAID® tích hợp của Intel RMS3CC040
Mô-đun RAID® tích hợp của Intel RMS3HC080
Intel® RAID Controller RS3DC080
Intel® RAID Controller RS3DC040
Intel® RAID Controller RS3MC044
Intel® RAID Controller RS3WC080
Intel® RAID Controller RS3SC008
Mô-đun RAID® tích hợp của Intel RMS25CB080(N)Xem
Mô-đun RAID® tích hợp của Intel RMS25CB040
Mô-® RAID tích hợp của Intel RMS25PB080(N)
Mô-đun RAID® tích hợp của Intel RMS25PB040
Mô-đun RAID® tích hợp của Intel RMT3CB080Xem
Mô-đun RAID® tích hợp của Intel RMT3PB080
Intel® RAID Controller RS25AB080Xem
Intel® RAID Controller RS25DB080Xem
Intel® RAID Controller RS25NB008Xem
Intel® RAID Controller RS25SB008Xem

 

Intel® RAID Controller dụng phần mềm RAID tích hợp (IR)

Tên sản phẩmHướng dẫn sử dụng phần cứngHướng dẫn sử dụng phần mềm
Mô-đun RAID® tích hợp của Intel RMS3JC080XemXem
Intel® RAID Controller RS3UC080Xem
Intel® RAID Controller RS3FC044Xem
Mô-đun RAID® tích hợp của Intel RMS25JB080Xem
Mô-đun RAID® tích hợp của Intel RMS25JB040
Mô-đun RAID® tích hợp của Intel RMS25KB080
Mô-đun RAID® tích hợp của Intel RMS25KB040

 

Bộ điều® lưu trữ Intel(chỉ JBOD/Passthrough):

Tên sản phẩmHướng dẫn sử dụng phần cứngHướng dẫn sử dụng phần mềm
Intel® Storage Adapter RS3P4QF160JXemN/a
Intel® Storage Adapter RS3P4GF016J
Intel® Storage Module RMSP3JD160JXem
Intel® Storage Adapter RSP3GD016J
Intel® Storage Adapter RSP3QD160J
Mô-đun RAID® tích hợp của Intel RMS3VC160Xem
Intel® RAID Controller RS3UC080JXem
Intel® RAID Controller RS3GC008Xem
Intel® RAID Controller RS25GB008Xem

Các bộ điều khiển này còn được gọi là Đích khởi tạo (IT).

 

Trên máy tính / Bộ điều khiển RAID tích hợp

Tên sản phẩmHướng dẫn sử dụng phần cứng (TPS)Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Bộ điều® RAID tích hợp của Intel RS3YC
(Bộ điều® RAID tích hợp của Intel trên Intel® Server Board chọn S2600CW)

XemXem
Bộ điều khiển RAID tích hợp của Intel RMSP3LD060
(Bộ điều khiển RAID tích hợp của Intel trên bảng mạch cầu nối AHWBPBGB24R)
Xem
Intel® RAID Controller RS3LC5 / RS3LC
(Intel RAID Controller trên bảng cầu nối AHWBP12GBGBR5 / AHWBP12GB)
Intel RAID Controller RS3KC / RS3PC
(Intel RAID Controller cầu nối AHWBP12GBGBIT / AHWBPBGB24)
N/a
Intel RAID Controller RS3LC5 / RS3LC
(Bộ điều khiển Intel trên bảng cầu nối AHWKPTP12GBGBR5 / AHWKPTP12GBGBR)
XemXem
Intel RAID Controller RS3KC / RS3PC
(Bộ điều khiển tích hợp trên bảng mạch cầu nối AHWKPTP12GBGBIT / FHWKPTPBGB24)
N/a

 

Intel® RAID mở rộng

Tên sản phẩmHướng dẫn sử dụng phần cứngHướng dẫn sử dụng phần mềm
Intel® Storage Expander RES3TV360XemN/a
Intel® Storage Expander RES3FV288Xem

 

Giải pháp phần mềm / RAID lai

Tên sản phẩmHướng dẫn sử dụngHướng dẫn cấu hình

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) /
Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel® RSTe)

XemXem
Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2)XemN/a

 

Ứng dụng phần mềm

Tên sản phẩmHướng dẫn sử dụng
Intel® RAID Web Console 3Xem