Hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm Intel RAID và bộ lưu trữ

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000055582

11/06/2020

Tìm hướng dẫn sử dụng cho các sản phẩm Intel RAID/bộ lưu trữ của bạn bên dưới.

  • Hướng dẫn sử dụng phần cứng: Tổng quan về sản phẩm, thông số kỹ thuật và hướng dẫn cài đặt phần cứng
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm: cài đặt phần mềm, hướng dẫn cấu hình RAID

 

Intel® RAID Controller sử dụng phần mềm MegaRAID (MR)/MegaRAID Entry (iMR)

Tên sản phẩmHướng dẫn sử dụng phần cứngHướng dẫn sử dụng phần mềm
Intel® RAID Module RMSP3AD160FXemXem
Intel® RAID Module RMSP3CD080F
Intel® RAID Module RMSP3HD080E
Intel® RAID Adapter RSP3TD160FXem
Intel® RAID Adapter RSP3DD080F
Intel® RAID Adapter RSP3MD088F
Intel® RAID Adapter RSP3WD080E
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS3AC160Xem
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS3CC080Xem
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS3CC040
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS3HC080
Intel® RAID Controller RS3DC080
Intel® RAID Controller RS3DC040
Intel® RAID Controller RS3MC044
Intel® RAID Controller RS3WC080
Intel® RAID Controller RS3SC008
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS25CB080 (N)Xem
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS25CB040
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS25PB080 (N)
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS25PB040
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMT3CB080Xem
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMT3PB080
Intel® RAID Controller RS25AB080Xem
Intel® RAID Controller RS25DB080Xem
Intel® RAID Controller RS25NB008Xem
Intel® RAID Controller RS25SB008Xem

 

Intel® RAID Controller sử dụng phần mềm RAID (IR) tích hợp

Tên sản phẩmHướng dẫn sử dụng phần cứngHướng dẫn sử dụng phần mềm
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS3JC080XemXem
Intel® RAID Controller RS3UC080Xem
Intel® RAID Controller RS3FC044Xem
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS25JB080Xem
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS25JB040
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS25KB080
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS25KB040

 

Bộ điều khiển lưu trữ® Intel (chỉ dành cho JBOD/passthrough):

Tên sản phẩmHướng dẫn sử dụng phần cứngHướng dẫn sử dụng phần mềm
Intel® Storage Module RMSP3JD160JXemN/a
Intel® Storage Adapter RSP3GD016J
Intel® Storage Adapter RSP3QD160J
Mô-đun RAID tích hợp® Intel RMS3VC160Xem
Intel® RAID Controller RS3UC080JXem
Intel® RAID Controller RS3GC008Xem
Intel® RAID Controller RS25GB008Xem

Các bộ điều khiển này còn được biết là mục tiêu initiator (CNTT).

 

Bộ điều khiển RAID trên bo mạch/tích hợp

Tên sản phẩmHướng dẫn sử dụng phần cứng (TPS)Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Bộ điều khiển RAID tích hợp® Intel RS3YC
(Intel® bộ điều khiển RAID tích hợp trên Select Intel® Server Board S2600CW)

XemXem
Bộ điều khiển RAID tích hợp Intel RMSP3LD060
(Bộ điều khiển RAID tích hợp Intel trên cầu Bo mạch AHWBPBGB24R)
Xem
Intel® RAID Controller RS3LC5/RS3LC
(Intel RAID Controller trên cầu Bo mạch AHWBP12GBGBR5/AHWBP12GBGB)
Bộ điều khiển RAID Intel RS3KC/RS3PC
(Intel RAID Controller trên cầu Bo mạch AHWBP12GBGBIT/AHWBPBGB24)
N/a
Bộ điều khiển RAID Intel RS3LC5/RS3LC
(Bộ điều khiển Intel trên cầu Bo mạch AHWKPTP12GBGBR5/AHWKPTP12GBGBR)
XemXem
Bộ điều khiển RAID Intel RS3KC/RS3PC
(Bộ điều khiển tích hợp trên cầu Bo mạch AHWKPTP12GBGBIT/FHWKPTPBGB24)
N/a

 

Intel® RAID Expanders

Tên sản phẩmHướng dẫn sử dụng phần cứngHướng dẫn sử dụng phần mềm
Intel® Storage Expander RES3TV360XemN/a
Intel® Storage Expander RES3FV288Xem

 

Phần mềm/giải pháp RAID lai

Tên sản phẩmHướng dẫn sử dụngHướng dẫn cấu hình

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)/
Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel® RSTe)

XemXem
Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2)XemN/a

 

Ứng dụng phần mềm

Tên sản phẩmHướng dẫn sử dụng
Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3Xem