Bắt đầu với Intel® NUC Kit NUC10i7FN, NUC10i5FN và NUC10i3FN

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000055562

13/07/2021

Dưới đây là danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng Hiệu năng Intel® NUC 10 - NUC10i7FN, NUC10i5FN và NUC10i3FN:

 • Thực hiện theo Hướng dẫn sử dụng để bắt đầu sử dụng Intel NUC của bạn. Xem bảng dưới đây để biết liên kết đến hướng dẫn sử dụng.
 • Nếu bạn muốn tìm các thiết bị ngoại vi đã được kiểm tra tương thích hoặc nâng cấp bộ nhớ cài đặt sẵn, hãy kiểm tra các thiết bị Intel® Product Compatibility Tool. Xem bảng dưới đây để biết liên kết Intel® Product Compatibility Tool.
 • Tải xuống và cài đặt phiên bản BIOS mới nhất. Xem bảng dưới đây để biết liên kết đến bios.
 • Cài đặt trình điều khiển thiết bị mới nhất từ Trung tâm Tải xuống (xem bảng dưới đây) cho:
  • Chipset
  • Đồ họa
  • Intel® Management Engine
  • Ethernet không dây và/hoặc Gigabit (tùy thuộc vào cách bạn kết nối)
  • Bluetooth®—bắt buộc nếu bạn sử dụng thiết bị Bluetooth
  • Cần có âm thanh nếu bạn sử dụng giắc cắm âm thanh 3,5mm
  • Thunderbolt
  • Hồng ngoại người tiêu dùng (CIR) —bắt buộc nếu bạn sử dụng điều khiển từ xa hồng ngoại
  • Đầu đọc thẻ—bắt buộc nếu bạn sử dụng thẻ SD để lưu trữ thêm
  • Intel® Rapid Storage Technology—bắt buộc nếu bạn định định cấu hình RAID
NUC10i7FNHHướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBiosCông cụ tương thích
NUC10i7FNHNHướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBiosCông cụ tương thích
NUC10i7FNKHướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBiosCông cụ tương thích
NUC10i7FNKNHướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBiosCông cụ tương thích
NUC10i5FNHHướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBiosCông cụ tương thích
NUC10i5FNHNHướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBiosCông cụ tương thích
NUC10i5FNKHướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBiosCông cụ tương thích
NUC10i5FNKNHướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBiosCông cụ tương thích
NUC10i3FNHHướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBiosCông cụ tương thích
NUC10i3FNHNHướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBiosCông cụ tương thích
NUC10i3FNKHướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBiosCông cụ tương thích
NUC10i3FNKNHướng dẫn sử dụngTrung tâm tải xuốngBiosCông cụ tương thích