Khả năng tương thích của bộ xử lý Intel® Server Board dòng S2600ST

Tài liệu

Khả năng tương thích

000055530

08/02/2022

Chọn sản phẩm của bạn để xem các bộ xử lý đã thử nghiệm và được hỗ trợ. Sau khi nhấp vào liên kết, nhấp vào Sản phẩm tương thích trên trang ARK nằm ở phía bên trái màn hình.

Intel® Server Board S2600STBR - THOL - ARK

Intel® Server Board S2600STQR - THOL - ARK

Intel® Server Board S2600STB - Đã ngưng sản xuất

Intel® Server Board S2600STQ - Đã ngưng sản xuất

 

Tôi có thể sử dụng Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2 trong bản sửa đổi không phải R của Dòng Intel® Server Board S2600ST không?

Có thể, phần cứng tương thích, nhưng Intel® Server Board phải ở mức tối thiểu BIOS phiên bản 02.01.0008 để khởi động với Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2 được cài đặt. Sau khi khởi động, bạn phải nâng cấp lên BIOS sản xuất để CPU chạy đúng và các tính năng mới có sẵn.

  1. Cài đặt Intel® Xeon® xử lý có khả năng thay đổi.
  2. Tải xuống phiên bản BIOS mới nhất (Tải xuống BIOS S2600ST).
    1. Lưu ý: Đối với mỗi phiên bản BIOS, vui lòng kiểm tra các yêu cầu phiên bản tối thiểu trước khi nâng cấp.
    2. Cập nhật lên phiên bản 02.01.0008 hoặc mới hơn.
  3. Cài đặt Bộ xử lý có khả năng Intel® Xeon® nhân thế hệ thứ 2.
  4. Cập nhật lại lên BIOS sản xuất mới nhất.

 

Chủ đề liên quan
So sánh Intel® Server Board S2600ST với Dòng không R và R (Làm mới)