Bộ điều hợp và vỏ bọc USB/PCIe* cho Ổ đĩa thể rắn Intel®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000055211

07/11/2022

Trong khi sử dụng Intel® SSD và Intel® SSD Tools, người ta khuyên bạn nên kết nối trực tiếp với bo mạch chủ.  Nếu bạn đang kết nối ổ đĩa thông qua một bộ điều hợp hoặc vỏ bọc (USB sang SATA, USB sang M.2 hoặc Thunderbolt™ với M.2), hãy nhớ rằng BIOS, bo mạch chủ, bảng nối đa năng, hoặc một số công cụ có thể không nhận ra ổ đĩa đúng cách.

Một số cáp hoặc bộ điều hợp của bên thứ ba hoạt động hiệu quả, nhưng điều quan trọng là phải lưu ý những điều sau:

  • Hãy chắc chắn rằng bộ điều hợp hoặc vỏ bọc sẽ xuất chuỗi mô hình chính xác sang hệ điều hành. Nếu công cụ không nhận được chuỗi mô hình chính xác, các công cụ khác nhau có thể không hoạt động hoặc có kết quả bất ngờ.
  • Bộ điều hợp hoặc vỏ bọc phải cung cấp năng lượng để chạy ổ đĩa.
  • Các giao thức được các bộ điều hợp hỗ trợ cần phải chuyển đổi các giao thức đúng giữa ổ đĩa và bộ điều hợp. Ví dụ: vỏ USB 2.0 sẽ không hoạt động với SSD NVMe*, bộ điều hợp phải là USB 3.0 hoặc USB Thunderbolt™

Cũng cần lưu ý rằng có thể có một tác động đến hiệu suất. Để có hiệu suất tốt nhất với ổ cứng thể rắn Intel®, chúng tôi khuyên bạn nên kết nối chúng trực tiếp với bo mạch chủ.

Intel® SSD công cụ