Tài liệu pháp lý cho Intel® NUC Board Element CMB1BB và Intel® NUC Chassis Element CMA1BB

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000055183

23/06/2021

Các chứng nhận và tuyên bố dưới đây mô tả các nhãn hiệu quy định và thông tin an toàn cho Intel® NUC Board Element CMB1BB và Intel® NUC Chassis Element CMA1BB (Mẫu quy định: CM1BB).

VùngSản phẩmTài liệu pháp lý
Hàn quốcCM1BBChứng nhận KC EMC (PDF)PDF icon
Kích thước: 710 KB; Ngày: tháng 11 năm 2019
Đài loanCMA1BBChứng nhận BSMI RoHS (PDF)PDF icon
Kích thước: 132 KB; Ngày: tháng 11 năm 2019
CMB1BBChứng nhận BSMI RoHS (PDF)PDF icon
Kích thước: 132 KB; Ngày: tháng 11 năm 2019
Hoa Kỳ/CanadaCM1BBChứng nhận FCC ISED (PDF)PDF icon
Kích thước: 87 KB; Ngày: Tháng 10 năm 2019