Tài liệu quy định cho Bộ phận bo mạch Intel® NUC CMB1BB và Bộ phận khung Intel® NUC CMA1BB

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000055183

24/08/2022

Các chứng chỉ và khai báo dưới đây mô tả các nhãn quy định và thông tin an toàn cho Bộ phận bo mạch Intel® NUC CMB1BB và Bộ phận khung Intel® NUC CMA1BB (Mô hình quy định: CM1BB).

Lưu ý

Các Bộ phận Intel® NUC đã được chứng nhận để sử dụng như một thành phần trong Thiết bị Công nghệ Thông tin ở một số quốc gia nhất định. Nhà tích hợp hệ thống có trách nhiệm kiểm tra và thu thập bất kỳ phê duyệt quy định bổ sung theo quốc gia cụ thể nào, bao gồm tất cả các chứng nhận trên toàn hệ thống. Xem Thông tin quy định cho Intel NUC để biết thông tin về phần kiểm tra.

Một số quốc gia nhất định có thể yêu cầu thêm chứng nhận không được liệt kê ở đây; ví dụ, một số chứng nhận phải được nhà cung cấp hoàn thành, chịu trách nhiệm đặt sản phẩm trên thị trường địa phương.

VùngSản phẩmTài liệu quy định
Hàn quốcCM1BBChứng nhận KC EMC (PDF)PDF icon
Dung lượng: 710 KB; Ngày: Tháng 11 năm 2019
Đài loanCMA1BBChứng nhận BSMI RoHS (PDF)PDF icon
Dung lượng: 132 KB; Ngày: Tháng 11 năm 2019
CMB1BBChứng nhận BSMI RoHS (PDF)PDF icon
Dung lượng: 132 KB; Ngày: Tháng 11 năm 2019
Hoa Kỳ/CanadaCM1BBChứng nhận FCC ISED (PDF)PDF icon
Dung lượng: 87 KB; Ngày: Tháng 10 năm 2019