Điều khoản và điều kiện bảo hành giới hạn của bộ xử lý đóng hộp Intel® một năm

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000054907

14/05/2020

Bảo hành giới hạn một năm® bộ xử lý đóng hộp Intel này áp dụng cho bộ xử lý Intel® Core™ I9-9900KS, được đóng gói trong bao bì Intel xác thực và bán cho khách hàng cuối cùng thành các linh kiện độc lập. Bộ xử lý® Intel chứa trong các hệ thống OEM tuân thủ các bảo hành của nhà sản xuất OEM và thường không được Intel hỗ trợ trực tiếp.

Lưu ýThay đổi tần số và/hoặc điện áp bên ngoài thông số kỹ thuật của Intel có thể làm mất hiệu lực bảo hành của bộ xử lý. Ví dụ: ép xung và kích hoạt Intel® XMP, mà là một loại ép xung bộ nhớ, và sử dụng nó vượt ra ngoài thông số kỹ thuật đã cho có thể làm mất hiệu lực bảo hành của bộ xử lý.  Nếu một bộ xử lý bị ép xung đã được ghi danh vào chương trình bảo vệ điều chỉnh hiệu năng (ptpp), kế hoạch bảo vệ sẽ chỉ bao gồm thay thế bộ xử lý, không thay thế bộ nhớ

 

Điều khoản và điều kiện bảo hành giới hạn:

 

Bảo hành cụ thể theo quốc gia

Các chủ đề liên quan
Điều khoản và điều kiện bảo hành có giới hạn trong bộ xử lý đóng hộp Intel® ba năm
Tôi có thể tìm thấy số lượng bộ xử lý đóng hộp của Intel® để bảo hành ở đâu?
Các câu hỏi thường gặp về bảo hành dành cho bộ xử lý Intel®