Điều khoản và Điều kiện Bảo hành Một năm của Bộ xử lý Tự® Intel

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000054907

22/03/2021

Gói bảo hành một năm của Intel® này áp dụng cho Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KS được đóng gói trong bao bì Intel xác thực và bán cho khách hàng cuối dưới dạng linh kiện độc lập. Bộ xử lý Intel® chứa trong các hệ thống OEM phải tuân theo bảo hành của nhà sản xuất OEM và thường không được Intel hỗ trợ trực tiếp.

Lưu ýViệc thay đổi tần số và/hoặc điện áp bên ngoài thông số kỹ thuật của Intel có thể làm mất hiệu lực bảo hành của bộ xử lý. Ví dụ: ép xung và bật Intel® XMP, đây là một loại ép xung bộ nhớ và sử dụng nó vượt quá các thông số kỹ thuật đã định có thể làm mất hiệu lực bảo hành của bộ xử lý.

 

Điều khoản và điều kiện bảo hành giới hạn:

 

Bảo hành theo quốc gia cụ thể

Chủ đề liên quan
Điều khoản và Điều kiện Bảo hành Ba năm của Bộ xử lý Tự® Intel
Tôi có thể tìm số hiệu Của Bộ xử lý Tự® Intel để bảo hành ở đâu?
Câu hỏi thường gặp về Bảo hành cho Bộ xử® Intel