Sự khác biệt giữa Intel Wi-Fi 6 AX201 và Intel Wi-Fi 6 AX200 là gì?

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000054819

28/06/2019

Cả Intel® Wi-Fi 6 AX200 và Intel® Wi-Fi 6 AX201 đều có thể hỗ trợ 2x2 Wi-Fi 6 Technology, bao gồm các tính năng mới, chẳng hạn như:

  • Uplink/downlink OFDMA
  • 1024QAM
  • Tốc giá dữ liệu lên đến 2,4 Gbps

Sự khác biệt chính giữa hai thiết bị này là Intel® Wi-Fi 6 AX201 là mô-đun CRF sử dụng giao diện độc quyền của Intel và do đó chỉ có thể được sử dụng với các chipset và bộ nền tảng Intel Select.

Nhấp vào để so sánh song song giữa AX200 và AX201.