Hỗ trợ truy cập được bảo vệ bằng Wi-Fi 3 (WPA3) trên Bộ điều hợp Không dây Intel®

Tài liệu

Khả năng tương thích

000054783

30/08/2022

Các Bộ điều hợp Không dây Intel® sau hỗ trợ WPA3-Personal (còn gọi là WPA3-SAE) và WPA3- Enterprise trên Windows® 10.

  • Intel® Wi-Fi 6E AX411
  • Intel® Wi-Fi 6E AX211
  • Intel® Wi-Fi 6E AX210
  • Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit
  • Intel® Wi-Fi 6 AX201
  • Intel® Wi-Fi 6 AX200
  • Intel® Wireless-AC 9560
  • Intel® Wireless-AC 9462
  • Intel® Wireless-AC 9461
  • Intel® Wireless-AC 9260
Yêu cầu

WPA3-Personal:

Bộ điều hợp Không dây Intel® hỗ trợ đầy đủ WPA3-Personal bằng Windows® 10 Tháng 5 năm 2019 phiên bản Cập nhật 1903 hoặc mới hơn, và trình điều khiển Wi-Fi 21.10.X trở lên.

WPA3-Enterprise:

Bộ điều hợp Không dây Intel® hỗ trợ đầy đủ WPA3-Enterprise bằng Windows® 10 Tháng 5 năm 2020 phiên bản Cập nhật 2004 hoặc mới hơn, và trình điều khiển Wi-Fi 21.90.3.X trở lên.

 

Lưu ý

Hỗ trợ WPA3-PSK H2E (Hash-to-Element)

Bộ điều hợp Không dây Intel® hỗ trợ đầy đủ WPA3-PSK H2E (Hash-to-Element) khi sử dụng trình điều khiển Windows 11*, và Wi-Fi 22.70.x trở lên

Bộ điều hợp Không dây Intel® hỗ trợ đầy đủ WPA3-PSK H2E (Hash-to-Element) khi sử dụng bản cập nhật Windows® 10 phiên bản 21H2 trở lên, và trình điều khiển Wi-Fi 22.100.x trở lên

Thông tin bổ sung về trình điều khiển Intel® Wi-Fi mới nhất và các bản cập nhật Microsoft Windows® 10 mới nhất có thể được tìm thấy tại đây:

 

Chủ đề liên quan
Tôi đang chạy phiên bản hệ điều hành Windows nào?
Bảo mật - Wi-Fi Alliance
WEP so với WPA so với WPA2 so với WPA3: Giải thích loại hình bảo mật Wi-Fi
Hỗ trợ Mã hóa Không dây Cơ hội (OWE) trên Bộ điều hợp Không dây Intel®