ID bài viết: 000054773 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 06/08/2021

Máy tính mini Intel® NUC có thể tự động khởi động khi nguồn điện được kết nối không?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Tính năng này có thể được thiết lập trong BIOS thông qua các cài đặt nguồn điện.

Mô tả

MỘT BIOS Intel® NUC có thể được thiết lập sao cho khi nguồn điện được kết nối với thiết bị, nó sẽ tự động khởi động mà không cần phải bấm nút nguồn không?

Độ phân giải

Để cài đặt Intel® NUC bật nguồn bất cứ khi nào nguồn điện được kết nối:

  1. Nhấn F2 trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
  2. Vào menu Power > Secondary Power Settings.
  3. Thiết lập tùy chọn cho Sau khi Tắt nguồn .
  4. Nhấn F10 lưu và thoát BIOS.
Lưu ý:Với các cài đặt này, việc cố ý tắt hệ thống sẽ khiến hệ thống vẫn ngừng hoạt động.

 

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.