Tải xuống Intel® PROSet/Wireless Software khiển Wi-Fi

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000046918

16/08/2021

Trang này liệt kê tất cả các phiên bản Intel® PROSet/Wireless Software trình điều khiển dành cho Bộ điều hợp Không dây Intel® hỗ trợ.

Chọn hệ điều hành của bạn:

Để cập nhật trình điều khiển Wi-Fi cho Bộ điều hợp Không dây Intel của bạn:

Hoặc

  • Chọn hệ điều hành của bạn từ menu thả xuống, sau đó chọn phiên bản của bạn để tải xuống và cài đặt thủ công.
Gói phiên bản1Bộ điều hợp được hỗ trợ
22.70.0 
(Mới nhất)

Intel® Wi-Fi 6E AX2102
Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit2
Wi-Fi 6 Intel® AX2012
Wi-Fi 6 Intel® AX2002
Intel® Wireless-AC 95602
Intel® Wireless-AC 94622
Intel® Wireless-AC 94612
Intel® Wireless-AC 92602
Intel® Wireless-AC 8265 Băng TầnKép 2
Intel® Wireless-AC 8260 Băng TầnKép 2
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3168
Dòng Intel® Wireless 7265 (Rev D)
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3165

1 Mỗi gói chứa các phiên bản khác nhau của trình điều khiển cho các bộ điều hợp khác nhau.Gói chỉ dành cho trình điều khiển được cung cấp cho Windows 10. Tham khảo liên kết sau để biết các trình điều khiển khả dụng mới nhất dành cho Dòng Intel® Wireless 7265 (Rev.C), Intel® Wireless-AC 3160 Băng Tần Kép và Dòng Intel® Wireless 7260 tại đây.

2Chỉ hỗ trợ Hệ điều hành 64-Bit.
Gói phiên bản1Bộ điều hợp được hỗ trợ

21.40.5

(Mới nhất)

Intel® Wireless-AC 8265 Băng TầnKép 2
Intel® Wireless-AC 8260 Băng TầnKép 2
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3168
Dòng Intel® Wireless 7265 (Rev D)
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3165
1Mỗi gói chứa các phiên bản khác nhau của trình điều khiển cho các bộ điều hợp khác nhau. Tham khảo liên kết sau để biết các trình điều khiển khả dụng mới nhất cho Dòng Intel® Wireless 7265 (Rev.C), Intel® Wireless-AC 3160 Băng Tần Kép và Bộ điều hợp Intel® Wireless 7260.
2 Chỉ hỗ trợ Hệ điều hành 64-Bit.
Lưu ýBắt đầu với Phiên bản phần mềm 21.50.1, sẽ không có phiên bản trình điều khiển Không dây mới nào được phát hành cho Hệ điều hành Windows* 7 và Windows* 8.1.
Gói phiên bản1Bộ điều hợp được hỗ trợ

21.40.5

(Mới nhất)

Intel® Wireless-AC Băng tần kép 8265
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 8260
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3168
Dòng Intel® Wireless 7265 (Rev D)
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3165
1Mỗi gói chứa các phiên bản khác nhau của trình điều khiển cho các bộ điều hợp khác nhau. Tham khảo liên kết sau để biết các trình điều khiển khả dụng mới nhất cho Dòng Intel® Wireless 7265 (Rev.C), Intel® Wireless-AC 3160 Băng Tần Kép và Bộ điều hợp Intel® Wireless 7260.
Lưu ýBắt đầu với Phiên bản phần mềm 21.50.1, sẽ không có phiên bản trình điều khiển Không dây mới nào được phát hành cho hệ điều hành Windows* 7 và Windows* 8.1.
Lưu ýLiên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn trước khi cài đặt phần mềm hoặc trình điều khiển, hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ Intel. Họ có thể cung cấp phần mềm hoặc trình điều khiển được cấu hình cụ thể cho hệ thống của bạn.
Chủ đề liên quan
Gói chỉ dành cho trình điều khiển Wi-Fi cho Bộ điều® không dây Intel
Liên kết quản trị viên CNTT Intel® PROSet/Wireless Software khiển Wi-Fi và Trình điều khiển Wi-Fi
Tải xuống các Trình điều khiển Bluetooth mới nhất
Thông tin cơ bản về cài đặt phần mềm cho Bộ điều® không dây Intel
Tìm hỗ trợ cho các sản phẩm ngừng sản xuất