ID bài viết: 000039541 Loại Nội Dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 20/07/2021

Khi nào Intel sẽ ngừng cung cấp bộ xử Intel® Xeon®?

Tóm tắt

Thông tin về việc ngừng sản xuất và tính năng "Tùy chọn nhúng có sẵn" cho Intel® Xeon® xử lý.

Mô tả

Intel® Xeon® ngày ngừng sản xuất của bộ xử lý này không được biết đến.

Độ phân giải

Việc ngừng cung cấp bộ xử lý Intel® Xeon® thay đổi.

Tính năng Các tùy chọn nhúng có sẵn chobiết các sản phẩm cung cấp khả dụng mua mở rộng cho các hệ thống thông minh và các giải pháp   nhúng. Một bộ xử lý Intel Xeon có các Tùy chọn nhúng có sẵn thường sẽ có tính khả dụng lâu hơn nhiều sau ngày ra mắt của bộ xử lý hơn so với bộ xử lý không có Tùy chọn nhúng.

Để kiểm tra ngày ra mắt của bộ xử lý và liệu Tùy chọn nhúng có khả dụng không:

  1. Vào Trang thông số kỹ thuật sản phẩm củaIntel .
  2. Tìm kiếm và mở các thông số kỹ thuật của bộ xử lý mà bạn quan tâm. Ví dụ: tìm kiếm Xeon Gold 6226.
  3. Kiểm tra Ngày ra mắt, sẽ liệt kê quý và năm.
  4. Kéo xuống phần Thông tin bổ sung và kiểm tra xem Các tùy chọn Nhúng Có Sẵn hay Không.
Lưu ýthông tin này chỉ là một hướng dẫn chung. Tình trạng còn hàng và thời gian ngừng cung cấp thực tế có thể thay đổi. Intel khuyên bạn nên kiểm tra trang thông số kỹ thuật sản phẩm của Intel và cũng có thể liên hệ với đại diện kinh doanh Intel của bạn để biết thông tin mới nhất.

Việc ngừng sản xuất sản phẩm Intel sẽ được truyền đạt dưới dạng tài liệu Thông báo Thay đổi Sản phẩm (PCN). Tài liệu PCN được đăng lên trang Intel® Quality Document Management System (Intel® QDMS).

 

Chủ đề liên quan
Làm cách nào để so sánh các tính năng của Intel® Xeon® xử lý? (sử dụng trang Thông số kỹ thuật sản phẩm của Intel)
Tìm các Intel® Xeon® xử lý có tùy chọn hỗ trợ nhúng (sử dụng trang Thông số kỹ thuật Sản phẩm của Intel)
Liên hệ với tùy chọn hỗ trợ dành cho Bộ xử lý Intel® đã ngừng sản xuất

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.