ID bài viết: 000038211 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 09/12/2022

Đồ họa Intel® có hỗ trợ cấu hình hai màn hình 4K không?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Bộ điều khiển Đồ họa Intel (thế hệ thứ 4 trở lên) hỗ trợ độ phân giải 4K (4096x2160 hoặc 3840x2160) với tốc độ làm mới lên đến 60hz.

Mô tả

Tìm kiếm máy tính hỗ trợ 4k trong cấu hình hiển thị kép.

Độ phân giải

Đảm bảo hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu:

  1. Xác định bộ xử lý của bạn. Nếu bạn không biết số hiệu máy của mình, bạn có thể sử dụng Intel® Processor Identification Utility.
  2. Truy cập trang thông số kỹ thuật sản phẩm.
  3. Tìm kiếm mẫu bộ xử lý của bạn.
  4. Trong phần Đồ họa bộ xử lý, tìm số Hiển thị được hỗ trợ bởi bộ điều khiển đồ họa có trong bộ xử lý đó để xác nhận số lượng màn hình được hỗ trợ tối đa.
  5. Trong phần Đồ họa Bộ xử lý, f ind độ phân giải tối đa được hỗ trợ bởi bộ điều khiển đồ họa có trong bộ xử lý đó để xác nhận độ phân giải tối đa được hỗ trợ.
  6. Xác nhận đầu ra video trên máy tính và đầu vào video trên màn hình là DisplayPort* 1.2 hoặc HDMI 2.0. Đối với HDMI 2.0 và 4K@60hz, cáp phải được đánh giá là HDMI tốc độ cao.
  7. Xác nhận thiết bị hiển thị (TV hoặc Màn hình) cũng có thể hỗ trợ độ phân giải 4K ở tốc độ làm mới 60hz.
Lưu ý

Hầu hết các thiết bị sẽ hỗ trợ bất kỳ độ phân giải và tốc độ làm mới nào lên đến giá trị tối đa được liệt kê. Để tìm độ phân giải được máy tính và màn hình của bạn hỗ trợ, hãy kiểm tra với các nhà sản xuất cụ thể đó.

Nếu bạn đang sử dụng nhiều màn hình ở chế độ sao chép hoặc sao y, bạn chỉ có thể chọn độ phân giải được tất cả màn hình hỗ trợ.

Dựa trên chipset của bạn, khả năng giám sát và cấu hình của nhà sản xuất, độ phân giải được hỗ trợ tối đa của bạn có thể thay đổi.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.