ID bài viết: 000037122 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 20/04/2022

Không thể cập nhật Windows® 10 do không đủ dung lượng trên Bộ nhớ eMMC [32 GB]

Môi Trường

Bộ lưu trữ: 2.5" HDD/SSD

Windows® 10 family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Bài viết này cung cấp các bước để chuyển hệ điều hành Windows 10 từ eMMC sang SSD/HDD

Mô tả

Các bản cập nhật và bản vá Windows® 10 không được cài đặt trên Bộ công cụ Intel® NUC đi kèm với eMMC 32 GB do không đủ dung lượng.

Độ phân giải

Để giải quyết vấn đề này, bạn sẽ cần sao chép dữ liệu Windows 10 eMMC sang SSD/HDD bằng phần mềm Macrium*

  1. Tải xuống phần mềm Macrium
  2. Khởi chạy phần mềm Macrium chọn Đĩa cần sao chép (eMMC)
  3. Chọn "Sao chép đĩa này"
  4. Trong trình hướng dẫn mở Nhấp vào tùy chọn "Chọn đĩa để sao chép thành...".
  5. Chọn SSD/HDD 2,5"
  6. Xem lại Cài đặt/Phân vùng và nhấp vào Hoàn thành

Kiểm tra trạng thái Nhân bản:-

  1. Khởi động lại NUC, nhấn F2 để vào BIOS
  2. Tắt eMMC trong BIOS
  3. Chọn SSD/HDD làm Thiết bị Khởi động Chính

Nếu NUC khởi động bằng hình ảnh hệ điều hành SSD/HDD, Bạn đã sao chép thành công hình ảnh Windows 10.

Đảm bảo xóa/định dạng Phân vùng khỏi bộ nhớ eMMC

Thông tin bổ sung

Sau khi quá trình nhân bản đĩa trực tiếp được hoàn thành, sẽ có 2 phiên bản hệ điều hành Windows® 10. Hình ảnh Windows 10 từ eMMC phải được xóa theo cách thủ công bằng cách định dạng bộ lưu trữ eMMC.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.