ID bài viết: 000035655 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 20/05/2022

Cách xem thiết bị ở chế Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) sau khi cập nhật với Intel Driver & Support Assistant (IDSA)

Môi Trường

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST)

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Mẹo khắc phục sự cố khi thiết bị không hiển thị trong môi Intel® RST

Mô tả

Chế độ xem bộ lưu trữ hệ thống Intel RST hiển thị ổ đĩa sau khi cập nhật được áp dụng bằng Intel Driver & Support Assistant.

Độ phân giải

Đôi khi, IDSA có thể cung cấp trình điều khiển mới nhất nhưng có thể không tương thích hoàn toàn với cấu hình hiện tại của hệ thống khách hàng.

Xác minh những điều sau:

  • Ghi chú phát hành của trình điều khiển cho thấy khả năng tương thích của nền tảng/hệ điều hành.
  • Trình điều khiển hỗ trợ sự kết hợp của phần cứng/phần mềm.
  • Chipset hỗ trợ phiên bản trình điều khiển được cài đặt.
  • Hệ thống hỗ trợ hệ điều hành (HĐH) .

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.